Howden Finland

Autamme taloyhtiötänne turvaamaan kiinteistönne parhaalla mahdollisella tavalla. Vakuutusmeklarimme kilpailuttavat taloyhtiönne vakuutukset eri vakuutusyhtiöiden kesken ja auttavat teitä valitsemaan taloyhtiöllenne parhaan mahdollisen ratkaisun.

Taloyhtiön yhtiökokous valitsee taloyhtiölle hallituksen ja se koostuu yleensä osakkaista. Hallitus valitsee puolestaan isännöitsijän, joka johtaa koko taloyhtiötä ja huolehtii, että kaikki toimii niin kuin pitää. Isännöitsijä on myös vastuussa taloyhtiön vakuutuksista.

Kiinteistöjen ja taloyhtiöiden vakuutuksissakin on vaihtoehtoja

Taloyhtiöillä on useita erilaisia vaihtoehtoja kiinteistöjen vakuuttamiseen. Kaikkien kannalta turvallisin ja järkevin vaihtoehto on ottaa vakuutusyhtiöltä paketti, joka kattaa kaikki eri vakuutukset, joita taloyhtiössä tarvitaan.

Kiinteistön vakuutuksiin kuuluu yleensä omaisuusvakuutus, kiinteistönomistajan vastuuvakuutus, hallinnonvastuuvakuutus sekä oikeusturvavakuutus.

Ilmiöpohjainen omaisuusvakuutus vai all risk -vakuutus

Omaisuusvakuutus voi olla ilmiöpohjainen, jolloin korvataan ainoastaan vakuutuksessa luetellut ilmiöt, kuten esimerkiksi tulipalot, vuodot, myrskyt, ilkivallan ja murrot. Vakuutuksen ehdoissa on lueteltu, millä tavalla ilmiöt korvataan ja mitä ei korvata lainkaan. Ilmiöpohjaisen vakuutuksen sijaan voidaan ottaa myös laajempi all risk -vakuutus, eli AR-vakuutus. AR-vakuutus korvaa kaikki äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot ja siinä ei ole eritelty korvattavia vahinkoja. AR-vakuutus korvaa esimerkiksi rankkasateista aiheutuvat kustannukset taloyhtiölle ja joidenkin vakuutusyhtiöiden AR-vakuutukset korvaavat jopa rakennusvirheistä johtuvat vuotovahingot tai suihkuun nukahtamisesta johtuvan vesivahingon. All risk -vakuutuksissakin on kuitenkin rajoituksia.

Taloyhtiöiden vakuutustyypin valinta – kiinteistövakuutus vai kotivakuutus?

Kiinteistövakuutus menee osittain päällekkäin osakkaiden omien kotivakuutusten kanssa, mutta ohjeena voidaan pitää sitä, että kotivakuutus kattaa irtaimiston ja kiinteistövakuutus rakenteet.

AR-vakuutus on usein hieman kalliimpi kuin perinteinen ilmiöpohjainen vakuutus, mutta sen huomattavasti laajempi vakuutusturva on usein se järkevämpi vaihtoehto, sillä siitä korvattavien vahinkojen korvaussummat saattavat nousta hyvinkin korkeiksi.

Mitä muuta taloyhtiön vakuutuksiin yleensä kuuluu?

Omaisuusvakuutuksen lisäksi kiinteistön vakuutusturvaan kuuluu yleensä kiinteistönomistajan vastuuvakuutus, joka korvaa vahingot, joista taloyhtiö on vastuussa. Tällaisiin vahinkoihin kuuluvat esimerkiksi hiekoittamattomuudesta johtuvat liukastumiset taloyhtiön tontilla.

Taloyhtiön hallituksen riskejä katetaan hallinnon vastuuvakuutuksella. Se korvaa sellaiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet hallituksen jäsenten laiminlyönneistä tai huolimattomuudesta.

Oikeusturvavakuutus on riita- ja rikostilanteiden selvittelyä varten.

Hallinnon vastuuvakuutus taloyhtiössä

Hallinnon vastuuvakuutuksessa vakuutettuina ovat kiinteistön hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, eli isännöitsijä. Vakuutus korvaa kiinteistölle tai vastaavalle aiheutetun taloudellisen vahingon, joista vakuutetut ovat esimerkiksi asunto-osakeyhtiölain tai osuuskuntalain mukaisesti korvausvastuussa.

Hallinnon vastuuvakuutus korvaa myös mahdollisen oikeudenkäynnin, jos vahinko on aiheutunut hallituksen jäsenten laiminlyönneistä tai huolimattomuudesta.

Mitä hallinnon vastuuvakuutus ei korvaa?

Hallinnon vastuuvakuutuksessakin on rajoitusehtoja. Se ei korvaa esimerkiksi:

 • Henkilö- ja esinevahinkoja tai niihin yhteydessä olevia taloudellisia vahinkoja
 • Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden seurauksena
 • Sakkoja tai veroja
 • Lukkojen uudelleensarjoittamista
 • Riittämätöntä vakuutusturvaa

Vakuutusmeklari auttaa sinua valitsemaan ja mitoittamaan vakuutusturvan oikein sekä varmistaa vahinkotilanteessa ehtojen mukaiset korvaukset. Tutustu palveluihimme!

Kuinka voimme auttaa?

  (*pakollinen kenttä)

   

  Ota yhteyttä