Howden Finland

Kyberriski koskee tasapuolisesti kaikkia ja sen estäminen täydellä varmuudella onkin sula mahdottomuus. On siis tärkeää selvittää mitä tapahtuu kyberhyökkäyksen onnistuessa. Selvityksen tekeminen luotettavasti vaatii yrityksen sisältä laaja-alaista ymmärrystä kyberriskienhallinnasta sekä mielikuvitusta eri hyökkäysmahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Olemme Howdenilla kehittäneet Kyberriskikartoitusmenetelmän, missä yhdistämme tehokkaasti IT-osaajien ja liiketoiminnan avainhenkilöiden tietämyksen yhtenäiseksi kuvaukseksi liiketoiminnalle kriittisimmistä riskeistä. Keräämme ja koostamme merkittävimpien kyberriskien arvioimiseksi tarvittavat tiedot tehokkaasti organisaatiostanne, sekä muodostamme selkeän Kyberriskiprofiilin, joka helpottaa haastavan kokonaisuuden hahmottamista. Kyberriskikartoituksessa arvioidaan merkittävimpien riskien todellinen vaikutus liiketoimintaan ja tulokseen.

Kyberriskikartoittamista kuvaava kuva, jossa listattuna osa-alueita kuten kriittinen tieto, tekniset suojaukset, haittaohjelmien vaikutus liiketoimintaan, henkilöstön toiminta, kyberriippuvuus ja vastuuriskien arviointi

Howdenin kyberriskikartoituksen avulla saatte vastauksen seuraaviin asioihin:

 • Miten kyberriski ilmenee organisaatiossanne?
  (Tietovuodot, vastuu sidosryhmille, liiketoiminnan keskeytyminen, ylimääräiset kustannukset, maineenhallinta, toiminnan häiriintyminen, omaisuus-/henkilövahingon mahdollisuus, riippuvuus toimittajista)
 • Mikä on merkittävimpien riskien vaikutus liiketoimintaan?
 • Miten näitä hallitaan nyt ja mitä parannuksia suositellaan jatkossa?

Kyberriskikartoituksessa Howdenin asiantuntijat tunnistavat ja arvioivat yrityksenne TOP-kyberriskit ja luovat toimintamallin, joka sovitetaan yrityksen erityispiirteiden mukaiseksi. Myös vakuutustarve arvioidaan kartoituksen yhteydessä. Kyberriskikartoituksen lopputuloksena saatte priorisoidun ja selkeän Kyberriskiprofiilin, joka sisältää riskienhallinnan toimenpide-ehdotukset.

Howdenin kyberriskikartoituksen etuja ovat joustava toteutusmalli sekä liiketoiminnalle olennaisimmat riskit kattava lähestymistapa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Niko Vornanen asiakaspäällikkö, yritykset
kyber- ja vastuuvakuutukset
p. +358409221288
Juho Heikkinen asiakaspäällikkö, yritykset
kybervakuutukset ja Financial lines
p. +358407544547
Kuinka voimme auttaa?

  (*pakollinen kenttä)

   

  Ota yhteyttä