Howden Finland

Mitä tapahtuu, jos pahin uhka toteutuu? Toimitusketju ja alihankkijat muodostavat merkittävän riskikokonaisuuden yrityksille ja projekteille.

Toimitusketjun keskeytys- ja riippuvuusriskiriskikartoituksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävimmät toimitusketjuun liittyvät riskit, tekniset ja kaupalliset näkökohdat huomioiden.

toimitusketjun keskeytys- ja riippuvuusriskien kartoitus, kuva riskiprofiilista

Kartoituksessa asiantuntijamme muodostavat yrityksellesi yksilöllisen Keskeytys- ja riippuvuusriskiprofiilin, joka auttaa hahmottamaan kokonaisuutta. Yllä esimerkki keskeytys- ja riippuvuusriskiprofiilin yhteenvedosta, vahinkopotentiaali euroina sekä arvio vakuutettavuudesta.

Kriittiset alihankkijat, IT-järjestelmät tai esimerkiksi toiminnan sisäiset riippuvuudet saattavat aiheuttaa merkittävän liiketoiminnan keskeytysriskin. Kartoituksen avulla on mahdollista arvioida riskien euromääräinen arvo, parantaa valmiutta toipua vakavasta liiketoiminnan keskeytystilanteesta ja priorisoida hallintatoimenpiteitä tehokkaasti.

Toimitusketjun keskeytys- ja riippuvuusriskien kartoituksen keskeinen sisältö:

  • Riskien tunnistus ja arviointi kattaen koko toimitusketjun
  • Painopisteenä merkittävimmät keskeytys- ja riippuvuusriskit
  • Pohjan luominen liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelulle.
  • Toimintasuunnitelma riskienhallinnan ja keskeytysvakuutusratkaisun kehittämiseen

Keskeytys- ja riippuvuusriskikartoituksessa asiantuntijamme tunnistavat yrityksesi merkittävimmät keskeytys- ja riippuvuusriskit, laativat toimintasuunnitelman jatkoa varten sekä arvioivat yrityksesi vakuutustarpeen. Kartoituksen toteutuksessa hyödynnetään tehokkaita työtapoja sekä tietoteknisiä apuvälineitä. Tavoitteena on luoda tehokas ja yksinkertainen toimintamalli riskikuvan seuraamiseksi.

Ota yhteyttä

Kalle Koivula johtaja, yritykset
riskienhallinta, rakentaminen ja projektit
p. +358408361773
Tapio Miettinen liiketoimintajohtaja, yritykset p. +358400542290
Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä