Howden Finland

Kyberhyökkäyksiä ja kybervahinkoja tapahtuu päivittäin. Teknologian kehitys ja verkkoon liitettyjen laitteiden räjähdysmäinen kasvu luo paljon mahdollisuuksia, mutta samalla sen mukanaan tuomat riskit kasvavat, yrityksen koosta tai sijainnista riippumatta.

Kyberriskit voivat olla yrityksen ulkopuolelta tulevia uhkia, kuten kyberhyökkäyksiä yrityksen sähköisiin järjestelmiin. Kybervahinko ei suinkaan aina aiheudu yritykseen ulkoapäin kohdennetusta tietomurrosta, vaan yleisin uhka onkin usein vilpitön ja inhimillinen työntekijän virhe. Myös IT-alihankkijoista ja muista kumppaneista johtuvat uhat seuraavat tilastoissa aivan omien työntekijöiden erheiden kannoilla. Kybervakuutus turvaa yritystäsi sekä ulkoisilta että sisäisiltä uhilta. Kybervakuutuksesta käytetään joskus myös termiä tietoturvavakuutus. Alalla onkin käytössä useita erinimisiä ja ehdoiltaan erilaajuisia vakuutustuotteita. Vakuutusmeklarimme huomioi liiketoimintasi riskit ja auttaa määrittelemään tarpeitasi vastaavan kybervakuutuksen.

Mitä kyberhyökkäyksestä tai muusta kybervahingosta voi aiheutua?

 • Liiketoiminnan keskeytyminen, kun yrityksen järjestelmät joutuvat esimerkiksi palvelunestohyökkäyksen kohteeksi
 • Yrityksen sähköisen infrastruktuurin uudelleenrakentaminen, uudet laitteet
 • Kustannukset tiedostojen palauttamisesta tai esimerkiksi kiristysohjelmien poistosta
 • Vahingot kolmatta osapuolta kohtaan, kun esimerkiksi asiakkaan yrityssalaisuudet tai muut arkaluonteiset tiedot vuotavat verkkoon
 • Rahan menettäminen kyberrikolliselle esimerkiksi kiristyksen yhteydessä
 • Ylimääräiset tiedottamiskustannukset ja PR-kustannukset
 • Mainevahingot esimerkiksi tietovuotojen tai liiketoiminnan keskeytymisen yhteydessä
 • Ilmoitus- ja tutkintakulut, oikeudenkäyntikulut, sakot

Kybervahinko rajoittuu harvoin ainoastaan vahingonkärsineen yrityksen sähköisen infrastruktuurin uusimiseen, tiedostojen palauttamiseen tai kyberrikollisen kiristämien rahojen menettämiseen. Vaikka kustannukset näissäkin voivat nousta pilviin, liiketoiminnan tai toimitusketjun keskeytyminen kybervahingon vuoksi aiheuttaa usein kaikkein mittavimmat taloudelliset vahingot. Lisäksi nykyteknologian mahdollistamassa verkottuneessa taloudessa uhka kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta vahingosta on myös väistämätön.

Kybervahingon aiheuttamat suorat kustannukset ja kerrannaisvaikutukset sekä vahingot yrityksen maineelle ovat vakavasti otettavia riskejä. Allianzin laatimassa Top Business Risks For 2019 -riskibarometrissa kyberriskit ovat jo toisella sijalla, heti liiketoiminnan keskeytysriskien jälkeen. Onneksi kyberriskiäkin on mahdollista siirtää vakuuttajalle.

Miksi sinunkin yrityksesi kannattaa ottaa kybervakuutus?

Kybervakuutus poikkeaa useimmista perinteisistä vakuutustuotteista. Kybervakuutusmaksua vastaan ei ainoastaan saa ehtojen mukaisia korvauksia vahingon sattuessa, vaan kybervakuutus pitää myös huolen, että kun vahinko havaitaan, organisaatiosi ei lamaannu. Ensisijaista on selvittää vahingon aiheuttaja, estää vahingon leviäminen, lieventää seurauksia ja mahdollistaa liiketoimintasi mahdollisimman nopea palautuminen normaaliksi.  Kybervakuutukseen kuuluva 24/7-vahinkopalvelu auttaa palauttamaan yrityksesi toimintakykyiseksi niin pian kuin mahdollista.

Mitä kybervakuutus korvaa?

 • Vahinkotukipalvelu (24/7 puhelinpalvelu) auttaa saamaan teknisen avun paikan päälle viipymättä ja palauttamaan toimintakykysi mahdollisimman nopeasti.
 • IT-turva- ja rikostekniset kustannukset, kriisitiedotuskustannukset, hallinnolliset ja oikeudenkäyntikustannukset sekä henkilötietomurron käsittelykustannukset, muut ylimääräiset kustannukset.
 • Järjestelmien korjaamisesta ja vahinkojen minimoinnista aiheutuvat kustannukset
 • Keskeytysvahinko ja liikevaihdon menetys
 • Vastuuvahingot ja selvittelykustannukset
 • Lain mukaan vakuutettavissa olevat seuraamusmaksut
 • Tietomurtokiritystilanteesta aiheutuvat selvittelykustannukset ja lunnaat

Hanki tarpeisiisi sopiva kybervakuutus vakuutusmeklarin avulla

Asiantuntevan vakuutusmeklarin avulla säästät aikaa ja vaivaa sopivan kybervakuutuksen luovimisessa markkinoilta. Kybervakuutusasiantuntijamme käy läpi liiketoimintasi riskit ja nykyisten vakuutustesi kattavuuden ja auttaa määrittelemään tarpeitasi vastaavan kybervakuutusturvan. Vahvan kotimaisen sekä kansainvälisen markkina-asemamme ansiosta pystymme neuvottelemaan sinulle parhaat mahdolliset ratkaisut vakuutusmarkkinoilta.

Jos järjestelmiinne ei ole vielä koskaan hyökätty, niihin todennäköisesti tullaan jollain tavalla joskus hyökkäämään. Koska kyse ei ole enää siitä ”entä jos meille tapahtuu kyberhyökkäys” vaan ”kuinka pahat sen seuraukset voivat olla”, riskin siirtäminen vakuuttajalle myös kyberriskien osalta on syytä huomioida osana yrityksen riskienhallintaa.

Ota yhteyttä

Juho Heikkinen asiakaspäällikkö, yritykset
kybervakuutukset ja Financial lines
p. +358407544547
Niko Vornanen asiakaspäällikkö, yritykset
kyber- ja vastuuvakuutukset
p. +358409221288
Kuinka voimme auttaa?

  (*pakollinen kenttä)

   

  Ota yhteyttä