Howden Finland

Vastuuvapaus ei ole itsestäänselvyys

Myöntääkö taloyhtiösi yhtiökokous vastuuvapauden hallitukselle ja isännöitsijälle aina joka kevät? Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen pitää toimia huolellisesti, noudattaen lakia ja yhtiökokouksen päätöksiä. Hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapaus ei ole itsestäänselvyys. Joskus käy niin, että toimivallan raja ylittyy, tahallisesti tai tahattomasti. Silloin taloyhtiön yhtiökokous joutuu punnitsemaan luottamusta hallitusta ja isännöitsijää kohtaan. Tässä on esimerkki elävästä elämästä:

”Erään taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja teki itsenäisen päätöksen leikkikentän kunnostuksesta ja tilasi urakoitsijalta työt. Hän uskoi vilpittömästi edistävänsä yhtiön etua, mutta todellisuudessa ylitti toimivaltansa. Kunnostustyön urakkahinta oli sitä luokkaa, että sen tekemisestä olisi pitänyt saada yhtiökokouksen hyväksyntä ennen työn tilaamista. Tapahtuneen jälkeen pidetty yhtiökokous päätti periä urakasta aiheutuneet kustannukset hallituksen puheenjohtajalta.”

Taloyhtiön hallitukselle suojaa vastuuvakuutuksella

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenillä on yhtiökokouksen antamaa valtaa päättää monista asioista, mutta myös vastuuta. Hallituksen jäsenet tekevät vapaaehtoisesti taloyhtiön hyvinvoinnin eteen arvokasta työtä, josta saavat hyvin nimellisen korvauksen, jos sitäkään. Taloyhtiön hallitustyö on vaativaa. Harvalla hallituksen jäsenellä on rakennusalan tai kunnossapidon ammattiosaamista. Jäsenten kokemustaso hallitustyöstä myös vaihtelee. Vastuu on kuitenkin suuri ja voi tarkoittaa monenlaisia henkilökohtaisia riskejä. Näiltä riskeiltä on viisasta suojautua.

Henkilökohtaiset vastuuriskit

Hallituksen jäsenen henkilökohtaisilla riskeillä tarkoitetaan yleensä sitä, että hallituksen jäsenet saattavat tehdä päätöksiä, joista aiheutuu vahinkoa taloyhtiölle tai jollekin kolmannelle osapuolelle (esim. osakkaalle). Näistä aiheutetuista vahingoista hallituksen jäsenet saattavat olla henkilökohtaisessa korvausvastuussa esimerkiksi asunto-osakeyhtiölain perusteella. Tällöin he joutuvat itse maksamaan vahingon kärsineelle aiheuttamansa menetyksen. Tyypillisimmät hallituksen jäsenten aiheuttamat vahingot liittyvät yleensä esim. toimivallan ylittämiseen, asioiden hoitamatta jättämiseen ja viivyttelyyn.

Tyypillisimmät hallituksen jäsenten aiheuttamat vahingot liittyvät yleensä esim. toimivallan ylittämiseen, asioiden hoitamatta jättämiseen ja viivyttelyyn.

Esimerkkejä taloyhtiön hallituksen aiheuttamista vahingoista

Hallitus voi aiheuttaa taloyhtiölle vahinkoa esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa hallitus esitti rakennuttajalle reklamaation virheistä 10-vuotisvastuuajan päättymisen jälkeen eli liian myöhään. Toisessa tapauksessa taloyhtiön hallitus tilasi kuntoarvion, jota yhtiökokous ei pitänyt hallituksen toimivaltaan kuuluvana ja peri kulua takaisin hallituksen jäseniltä. Hallituksen jäsenten aiheuttamia vahinkoja sattuu kuitenkin varsin harvoin, kun sitä vertaa taloyhtiössä tehtyjen päätöksien määrään. Taloyhtiöiden hallituksen jäsenet ympäri Suomen tekevät jatkuvasti paljon päätöksiä ilman, että niistä tulee todellisia ongelmia varsinaisista vahingonkorvausvaatimuksista puhumattakaan.

Hallituksen vastuuvakuutus

Taloyhtiön on kuitenkin syytä varmistaa, että sen kiinteistövakuutukseen sisältyy hallituksen vastuuvakuutus ja sen vakuutusturva on riittävä. Vakuutusmeklari on tässäkin oiva apulainen. Vakuutusyhtiön tarjoamaan kiinteistövakuutuspakettiin kuuluu yleensä hallituksen vastuuvakuutus. Se korvaa vakuutusehtojen määrittelemissä rajoissa tapaukset, joissa hallituksen jäsenet joutuvat korvausvastuuseen tuottamuksella (esimerkiksi huolimattomuuden tai laiminlyönnin takia) aiheutetusta taloudellisesta vahingosta. Kyseinen hallituksen vastuuvakuutus ei kuitenkaan korvaa henkilö- ja esinevahinkoja.

Howdenin Vastuuplus-asiakaseturyhmään sisältyy vakuutusturva, jolla taloyhtiö voi laajentaa hallituksen vakuutusturvaa, korottaa vastuuvakuutuksen vakuutusmäärää sekä ulottaa turvaa tietyiltä osin myös esine- ja henkilövahinkoihin, joita perustason vakuutus ei kata. Lue lisää Vastuuplussasta!
Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä