Howden Finland

Yritysten toimintaa ohjaavat mm. lainsäädäntö, viranomaismääräykset, tavat sekä erilaiset sopimukset. Vahingonkorvausvastuuriski määritellään yleisesti uhaksi siitä, että yritys tai vakuutettu voi joutua kantamaan vahingonkorvausvastuun seuraukset huolimattoman toiminnan tai virheellisen tuotteen aiheuttamista vahingoista tai normien rikkomisesta. Howdenin asiakkaana voit olla varma, että vastuuvakuutus kattaa yrityksesi merkittävimmät vastuuriskit, vakuutuslajista riippumatta.

Vahingonkorvausvastuu oikeudenkäyntikuluineen voi pahimmassa tapauksessa nousta pilviin ja näin vaarantaa koko yrityksen toiminnan. Vahingonkorvausvastuuta voi kuitenkin siirtää osittain vakuutusyhtiön kannettavaksi vastuuvakuutuksella.

Asiantuntevan vakuutusmeklarin avulla saat yrityksesi tarpeisiin sopivimman vakuutustuotteen. Käytämme niin kotimaisia kuin kansainvälisiä vakuutusmarkkinoita löytääksemme asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun.

Alla esimerkki, mihin vastuuvakuutuksiin vastuuriskit voidaan jakaa ja mitä ne korvaavat:

 • toiminnan vastuuvakuutukseen: tuottamuksellisesta toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot
 • varallisuusvastuuvakuutukseen: tuottamuksellisesta toiminnasta aiheutuneet puhtaat taloudelliset vahingot
 • tuotevastuuvakuutukseen: elinkeinotoiminnassa liikkeelle lasketun, vakuutuskirjassa mainittuun tuotelajiin kuuluvan tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot
 • konsulttivastuuvakuutukseen: vakuutuskirjassa mainitussa konsulttitoiminnassa konsulttitehtävän virheellisyydestä tai puutteellisesta suorittamisesta toiselle aiheutuneet henkilö-, esine-, ja taloudelliset vahingot
 • vapaaehtoiseen ympäristövastuuvakuutukseen: toiselle aiheutuneet hitaasti syntyneet ympäristövahingot, jotka johtuvat vahingonaiheuttajan toiminnasta, teosta tai laiminlyönnistä
 • johdon vastuuvakuutukseen: vakuutettujen henkilöiden henkilökohtainen, yhtiöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu

Kyberhyökkäyksestä aiheutuva vastuuvahinko on rajattu useissa vastuuvakuutusehdoissa korvauksen ulkopuolelle, jolloin on aina tarpeellista harkita kybervakuuttamista. Lisäksi markkinoilla on myös muita erityisvastuuriskeihin ja toimialoihin perustuvia eri vastuuvakuutuslajeja.

Vakuutuskirjaan merkitään vakuutusmäärä, joka on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana korvauksista, koroista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista sekä välittömästi uhkaavan vahingon kohtuullisista torjuntakustannuksista.

Johdon vastuuvakuutus

Johdon vastuuvakuutuksen tarkoituksena on suojata vakuutettujen henkilökohtaista varallisuutta vahingonkorvausvastuun varalta oikeudenkäynti- ja viranomaistutkimuskuluineen. Vakuutuksen tarkoituksena on antaa kattavaa turvaa niiltä vahingonkorvausvastuilta, joille yrityksen johtajat henkilökohtaisesti altistuvat hoitaessaan tehtäviään yhtiössä.

Vakuutus kattaa sellaiset yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle taholle aiheutetut varallisuusvahingot, joista vakuutetut henkilöt ovat henkilökohtaisesti korvausvastuussa lain perusteella. Vakuutuksesta katetaan johdon riskit erittäin laajasti; yksinkertaistaen voisi sanoa, että lähtökohtaisesti kaikki muu paitsi rikos on vakuutuksesta katettu ja pääsääntöisesti rikossyytteessäkin katetaan oikeudenkäyntikulut aina lainvoimaiseen tuomioon saakka.

Howdenin asiakkaana yrityksesi on mahdollista saada ainutlaatuista johdon vastuuvakuutusturvaa, sillä kirjoitamme omat johdon vastuuvakuutusehtomme ja tarjoamme näin markkinoiden laajinta suojaa. Sen sijaan, että pyytäisimme vakuuttajilta tarjouksen johdon vastuuvakuutuksesta, lähetämme tarjouspyynnön kansainvälisille vakuuttajille laatimillamme ehdoilla. Näin saamme vakuutusturvaan markkinoiden laajimmat ehdot, jotka ovat kirjoitettu täysin yrityksesi tarpeiden näkökulmasta.

Howdenin avulla laajin mahdollinen suoja

Arvioimme aina vastuuvakuutuksen tarpeen yhdessä tutustumalla toimintaanne, vahinkohistoriaanne sekä sopimuksistanne nouseviin sopimusriskeihin. Autamme rakentamaan toimintaanne sopivan vakuutusratkaisun ja optimoimaan sekä vakuutusmäärän että omavastuut oikealle tasolle. Saatte siis selvän kuvan nykyisistä riskeistänne sekä sopivimmasta tavasta niiden vakuuttamiseksi. Tunnemme markkinan, joten löydämme parhaan ratkaisun kotimaiselta tai ulkomaiselta vakuutuskentältä, unohtamatta Lontoon erikoisvakuutusmarkkinaa.

Ota yhteyttä:

Petteri Pitkämäki asiakaspäällikkö, yritykset
vastuuvakuutukset ja Head of liability claims
p. +358504737253
Kuinka voimme auttaa?

  (*pakollinen kenttä)

   

  Ota yhteyttä