Yritys­vakuutukset

Yritysvakuutukset ovat riskienhallinnan kulmakivi

Howden Finland

Vakuutusmeklari selvittää liiketoimintanne riskit

Yritysvakuutukset ovat yritysten riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelun kulmakivi. Vakuutusmeklarina autamme teitä selvittämään, mitä riskejä voidaan vakuuttaa, mitä riskejä kannattaa vakuuttaa ja mitkä riskit kannattaa kantaa itse. Autamme teitä havaitsemaan myös sellaiset riskit, joihin ette välttämättä vielä ole varautuneet.

Yrityksenne riskienhallinnan kumppanina tuemme teitä sekä tavallisten että poikkeavien riskien hoidossa. Kohdennettujen ratkaisujen rakentamisessa hyödynnämme monipuolisesti niin kotimaisia vakuuttajia kuin kansainvälisten vakuutusmarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Palvelumme yritysvakuuttamisessa

Tarjoamme monipuolista ja oikeaa osaamista eri yritysvakuutuksiin

Tarjoamme vakuutusratkaisuja monipuolisesti eri toimialoille Suomessa ja ulkomailla.

 • Meillä on vahva osaaminen riskienhallinnasta, liiketoiminnan keskeytymisestä ja riippuvuusriskeistä.
 • Vastuuvakuutukset ja kybervakuutus yhdessä Financial lines -vakuutuksien kanssa ovat toimintamme keskeinen osa.
 • Keskitymme myös voimakkaasti tuotannolliseen teollisuuteen, suuriin investointihankkeisiin ja infraprojekteihin sekä yrityksiin, joissa on tarvetta takaus- ja luottoriskien suojaamiseen (Surety, Structured Credit ja Trade Credit).

Howdenilta kattava valikoima yritysvakuutuksia eri tarpeisiin

Erikoisvakuutukset
 • Mergers & Acquistions -vakuutus
 • Rikosvakuutus
 • Poliittisen riskin vakuutus (Political risk)
 • Kidnappausvakuutus (K&R)
 • Public Offering of Securities -vakuutus
 • IPR-vakuutus
 • Investment Management -vakuutus
 • Clinical Trials -vakuutus
Kuljetusvakuutus
Lupakirjavakuutus
Vastuuvakuutukset >
 • Toiminnan vastuuvakuutus
 • Tuotevastuuvakuutus
 • Varallisuusvastuuvakuutus
 • Johdon vastuuvakuutus
 • Ympäristövastuuvakuutus

Riskienhallinnasta vastaavana johtajana saat Howdenin avulla

 • Turvaa liiketoiminnallenne kattavilla ja kustannustehokkailla vakuutusratkaisuilla
 • Aikaa yrityksenne muiden tehtävien hoitoon
 • Vahingonkorvausten hoitamisen puolestasi
 • Henkilökohtaista ja paikallista palvelua kansainvälisesti

Miten Howden palvelee yritystänne?

Kartoitamme liiketoimintanne riskit keskustelemalla kanssanne sekä perehtymällä huolellisesti toimintaympäristöönne ja tarpeisiinne. Asiantuntijamme etsivät yrityksellenne kattavat ja kustannustehokkaat vakuutusratkaisut. Tunnistamme säästön paikat ja turvan parantamisen tarpeet.

Saatte käyttöönne jatkuvan ja henkilökohtaisen hoitopalvelumme. Asiantunteva vahinkotiimimme varmistaa vahinkojen sujuvan hoidon sekä oikeudenmukaiset korvauspäätökset.  Teitä palveleva tiimi koostuu eri vakuutuslajien erityisosaajista. Tapauksesta riippuen tiimi saa tarvittaessa apua sujuvasti myös muiden maiden toimistoistamme.

Alkukartoituksen jälkeen esitämme juuri teidän yrityksellenne sopivan vakuutusratkaisun. Vakuutusmeklarin etu onkin sen riippumattomuudessa ja vakuutusmaailman erinomaisessa tuntemuksessa. Kilpailutamme vakuutukset puolestanne. Valvomme etujanne neuvotteluissa vakuutusyhtiöiden kanssa. Tarkistamme huolellisesti vakuutusehdot ja varmistamme niiden sopivuuden yrityksenne tarpeisiin ennen sopimusasiakirjojen allekirjoittamista.

Lue lisää

Kybervakuutus

Koska kyse ei ole enää siitä, ”entä jos meille tapahtuu kybervahinko” vaan ”kuinka pahat sen seuraukset voivat olla”, riskin siirtäminen vakuuttajalle myös kyberriskien osalta on syytä huomioida osana yrityksen riskienhallintaa.

Lue lisää
Lue lisää

Luottovakuutus

Luottovakuutuksella suojaat yrityksesi kassavirtaa ostajan maksukykyyn liittyviltä riskeiltä. Luottovakuutus myös mahdollistaa myynnin kasvattamisen turvallisesti, etenkin uusilla markkinoilla.

Lue lisää
Lue lisää

Projektin riskienhallinta

Hyvällä riskienhallinnalla voit estää tai lieventää seurauksia kriittisen riskin realisoituessa, säästää merkittävästi kustannuksia ja huolehtia, ettei projektisi keskeydy tai lamaannu yllättävien tilanteiden edessä.

Lue lisää

Palvelemme paikallisesti globaalilla otteella

Asioidessanne kanssamme huomaatte, että Howdenin asiantuntijat ovat helposti lähestyttäviä ja rentoja. Tämä on osa meidän yrityskulttuuriamme. Yrittäjämäisyys ja henkilökohtainen suhtautuminen jokaisen asiakassuhteen hoitoon on meille tärkeää. Olemme riittävän suuri vastaamaan asiakkaidemme monimutkaisiinkin vakuutushaasteisiin, mutta riittävän pieni palvelemaan joustavasti, paikallisesti ja henkilökohtaisesti. Globaalin yhteistyöverkostomme avulla yrityksenne hyötyy myös kansainvälisten vakuutusmarkkinoiden kotimaisia markkinoita monipuolisemmista ja räätälöidymmistä vakuutusratkaisuista.

Tukenanne vahingon sattuessa — aina suoraviivaisista omaisuusvahingoista mitä haastavimpiin vastuuvahinkoihin

Vakuutusmeklari edustaa yritystänne vahinkotilanteessa, avustaa vahingon hoitoprosessissa ja varmistaa oikeudenmukaiset korvauspäätökset. Vahinkotilanteen selvittely ja vahingosta toipuminen on usein työläs prosessi. Säästätte paljon päänvaivaa ja aikaa, kun apunanne on teidän liiketoimintanne etua ajavat riskienhallinnan, vakuuttamisen ja vahinkojen hoidon ammattilaiset.

Ota yhteyttä