Howden Finland

Takausvakuutus antaa projektin tai työsuorituksen tilaajalle tai muulle vakuutta vaativalle taholle kuten lupaviranomaiselle taloudellista turvaa ja mielenrauhaa siltä varalta, että työsuoritukseen tai lainsäädäntöön liittyvä sopimusvelvoite ei tule suoritetuksi. Riittävän takauslimiitin löytyminen on osaltaan mahdollistamassa liiketoiminnan vakaan kasvun.

Takausvakuuttaminen on Pohjoismaissa vielä hieman tuntemattomampi vakuutuslaji – etenkin Suomessa takauksia ovat hoitaneet pitkälti pankit omavelkaisilla pankkitakauksilla. Vaikka tällä hetkellä takausvakuutusten käyttäminen on yleistä vain tietyillä toimialoilla, kuten rakennus- ja projektiliiketoiminnassa, soveltuvat takausvakuutukset kuitenkin monenlaisen yritystoiminnan vakuuttamiseen. Suomessa tilaajat eli takauksien edunsaajat vaativat yleensä omavelkaisia/ehdollisia takauksia tai rahavakuutta. Kansainvälisessä kaupassa on kuitenkin tavallista, että toimittajalta vaaditaan on-demand takauksia eli heti vaadittavissa olevia takauksia, jolloin sopimusvelvoitteen rikkomista ei edes vaadita tapahtuneen.

Vakuutusyhtiöiden käyttäminen takaustarpeisiin on taloudellisesti järkevää. Pankkien tarjoamat takauslimiitit ovat verrannollisia lyhyen- ja pitkän aikavälin luottoihin, koska takaukset ja lainaraha kuluttavat pankin tarjoamaa yhteistä limiittiä. Pankit myös edellyttävät lähes aina yritykseltä reaalivakuuksia. Yrityksesi voi pitää pankkien luottolimiitit erillään ja käyttää vakuuttajien myöntämiä limiittejä takaustarpeisiin.

Howdenin avulla joustavia ja asiakasystävällisiä takausratkaisuja

Hyvässä taloudellisessa tilanteessa oleva yritys saa takausvakuutuksia helposti, jopa ilman vastavakuuksia – samalla tavoin kun vakavarainen yritys saa pankista helposti lainaa. Hankalampia tilanteita ovat ne, jossa:

  • yritys on nuori;
  • yritys on tehnyt jonkin aikaa tappiota tai se on pahasti velkaantunut; tai
  • takaustarve on suuri suhteessa yrityksen liiketoimintaan tai nettoarvoon

Näissä tilanteissa Howden auttaa yritystäsi löytämään fiksuja takausvakuutusratkaisuja niin kotimaisilta, kuin kansainvälisiltäkin markkinoilta.

Olemme järjestäneet useille suurille ja keskisuurille yrityksille takauslimiittejä myös sellaisissa tapauksissa, joissa vakuuttajien ja pankkien riskivalintapäätös on ollut aluksi kielteinen. Myymme ja paketoimme yrityksen ”default” -riskin vakuuttajille heidän ymmärtämällään kielellä. Yksittäisten isojen takauksien sekä merkittävien takauslimiittien kohdalla Howden tuo tarvittaessa yhteen useita vakuuttajia luoden syndikaatin/vakuuttajapaneelin.

Howdenin kautta kansainvälisille vakuutusmarkkinoille

Käytämme myös kansainvälisiä vakuutusmarkkinoita, sillä Suomessa toimii vain muutamia takausvakuuttajia. Lontoon, Saksan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla on takaustuoteryhmästä riippuen 20-30 potentiaalista takausvakuutusyhtiötä. Howdenilla on erinomainen asema neuvotella yrityksellesi sopiva takausvakuutus. Tiiviit suhteemme kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla toimiviin vakuuttajiin mahdollistaa yrityksellesi parhaat mahdolliset ratkaisut.

Ota yhteyttä jo tänään:

Jarkko Sandberg Senior Manager, yritykset
luotto- ja takausvakuutukset
p. +358500600400