Howden Finland

Onnistunut projekti on riskienhallinnan tärkein tavoite. Projektin riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida projektin merkittävimmät riskit sekä varautua niihin. Riskeihin varautuminen tarkoittaa suunnitelmaa riskin toteutumisen varalle tai toimia riskin pienentämiseksi tai poistamiseksi. Sopimusten avulla riskejä jaetaan eri osapuolten kesken ja vakuutusten avulla osa riskistä siirretään vakuuttajalle.

Hyvällä riskienhallinnalla voit estää tai lieventää seurauksia kriittisen riskin realisoituessa, säästää merkittävästi kustannuksia ja huolehtia, ettei projektisi keskeydy tai lamaannu yllättävien tilanteiden edessä.

Projektin riskienhallinta ja vakuutukset tärkeässä osassa jo projektin alkumetreillä

Projektin riskianalyysi, riskienhallintasuunnitelma ja vakuutusturvan suunnittelu on viisasta aloittaa jo projektin esisuunnitteluvaiheessa. Ajatukset voivat herkästi olla jo projektin teknisessä suunnittelussa ja toteutuksen aikaisissa riskeissä, mutta todellisuudessa merkittävä osa riskeistä syntyy jo ennen projektin käynnistymistä.

Koko projektin riskikenttää arvioidessa on syytä huomioida:

 • Projektin riskiprofiili
 • Riskienhallinnan organisointi
 • Projektiorganisaatio ja projektin johtaminen
 • Omassa kontrollissa olevat liiketoimintariskit
 • Projektin osapuolten erilaiset intressit
 • Sopimusriskit, projektin sopimusrakenne ja toteutusmalli
 • Rahoittajien vaatimukset
 • Vakuutusten suunnittelu ja kilpailutus

Vakuuttava ja vakuutettava = rahoitettava?

Riskienhallinnasta, sopimusrakenteiden ja vakuutusten huolellisesta suunnittelusta ja rahoittajien vaatimusten ennakoinnista on etua projektirahoitusta haettaessa. Riskienhallinnan avulla luodaan realismia projektin kustannusten arviointiin ja aikataulusuunnitteluun.

Projektin johto ja rahoittajat tarvitsevat ajantasaisen kuvan merkittävimmistä riskeistä. Erityisesti laajoissa investointihankkeissa on suositeltavaa luoda projektin tarpeisiin sopiva toimintamalli, jossa TOP-riskien käsittely toteutetaan tehokkaasti ja yksinkertaisesti eri yksiköissä ja johtoryhmässä.

Riskienhallinnan, vakuuttamisen ja vahinkojen ammattilaiset avuksesi

Jokainen projekti on omanlaisensa monimutkainen kokonaisuus, jolloin myös riskienhallinnan tarpeet vaihtelevat projektikohtaisesti. Kartoitamme riskienhallinnan tarpeenne perehtymällä huolellisesti projektiin, sen erityispiirteisiin ja toimintaympäristöön.

Tarpeidenne mukaan saat asiantuntijatiimimme avuksesi riskien tunnistamiseen, riskienhallinnan suunnitteluun, neuvottelemaan parhaan vakuutusratkaisun vakuutusmarkkinoilta, vakuutusten kilpailutukseen ja myös projektin aikaiseen vakuutusten hallintaan ja vahinkojen hoitoon.

Projektin riskienhallinta voi sisältää esimerkiksi seuraavat vaiheet:

 • laaja riskikartoitus
 • riskienhallintasuunnitelman laatiminen
 • vakuutusratkaisun suunnittelu ja kilpailutus
 • projektiorganisaation perehdytys
 • vakuutusten ja vahinkojen hallinta

Tukenasi myös projektin aikana ja vahingon sattuessa

Projektin toteutusvaiheessa korostuu usein muun muassa toimitusketjunhallinta ja organisaatioriskienhallinta. Esimerkiksi toimitusketjun merkittävimmät keskeytys- ja riippuvuusriskit voidaan sisällyttää osaksi projektin vakuutusratkaisua.

Projektiriskienhallintaa tehdään yhteistyössä projektiorganisaation kanssa. Perehdytämme projektiorganisaatiota merkittävimpiin riskeihin ja niiden hallintaan. Vakuutusten hallinnasta vastaa Howdenin nimetty yhteyshenkilö, jolla on taustallaan tiimi eri vakuutuslajien syväosaajia projektin tarpeiden mukaan. Projektillenne nimetty vahinkoasiantuntija taas vastaa puolestanne vahinkojen hallinnasta projektin eri vaiheissa.

Tehokas riskien, vakuutuksien ja vahinkojen hallinta luo suoraa taloudellista hyötyä projektillenne. Säästät aikaa ja päänvaivaa, kun apunasi on projektinne ja liiketoimintanne etua ajavat riskienhallinnan, vakuuttamisen ja vahinkojen hoidon ammattilaiset.

Projekti suunnitteilla? Ota yhteyttä:

Kalle Koivula johtaja, yritykset
riskienhallinta, rakentaminen ja projektit
p. +358408361773
Kuinka voimme auttaa?

  (*pakollinen kenttä)

   

  Ota yhteyttä