Howden Finland

Omaisuus- ja keskeytysvakuutukset kuuluvat keskeisimpiin asioihin yrityksen vakuutusturvassa. Omaisuusvakuutus suojaa yrityksen omaisuutta ja keskeytysvakuutus tuo turvaa, kun yrityksen toiminta häiriintyy vahingon seurauksena.

Omaisuusvakuutus pähkinänkuoressa

Omaisuusvakuutuksen tarkoituksena on kattaa yrityksen fyysiselle omaisuudelle tapahtuvia vahinkoja. Usein vakuutettuna onkin yrityksen rakennukset, koneet ja laitteet, vaihto-omaisuus sekä mahdollinen muu erikseen merkittävä omaisuus. Se millaisia vahinkoja katetaan, riippuu vakuutusyhtiön kanssa neuvotellusta vakuutusratkaisusta. Vakuutus voi olla suppeampi ilmiöperusteinen, joka kattaa esimerkiksi vain paloa, luonnonilmiötä ja murtoa, tai laajempi all risk -tyyppinen, joka korvaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja tietyin rajoituksin. Omavastuun suuruus vaikuttaa yrityksen omaan riskiin ja toisaalta usein merkittävästi vakuuttajan hinnoitteluun. Vakuutusmäärä on myös tärkeää asettaa oikealle tasolle, jotta vältetään yli- tai alivakuutustilanteet.

Omaisuusvakuutukseen on mahdollista neuvotella usein yrityksen toimintaa paremmin kattavia lisälausekkeita, jotta turva kattaa aidosti yritykselle tärkeitä riskejä. Näitä lisäyksiä ei lähtökohtaisesti vakuutukseen sisälly, ellei niitä erikseen pyydetä. Eri vakuuttajien samannimiset ratkaisut voivat myös erota merkittävästi ehdoiltaan ja kilpailutuksen yhteydessä onkin tärkeää huomioida nämä eroavaisuudet.

Keskeytysvakuutuksesta lyhyesti

Keskeytysvakuutuksella katetaan yrityksen liiketoiminnan keskeytymisestä tai pienentymisestä aiheutunutta katemenetystä, joka aiheutuu korvattavasta omaisuusvahinkotapahtumasta. Keskeytysvakuutuksella voidaan vakuuttaa palkkoja, jolloin vahinkotilanteessa yritys voi välttyä esimerkiksi työvoiman irtisanomisuhilta. Myös vahingon rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä syntyneitä lisäkuluja voidaan vakuuttaa keskeytysvakuutuksella. Asiantunteva vakuutusmeklari auttaa valitsemaan yrityksesi tarpeisiin sopivimman vakuutusratkaisun.

Keskeytysvakuutuksella voidaan kattaa myös taloudellista vahinkoa, joka aiheutuu yritykselle riippuvuuksista toimittajiin tai asiakkaisiin. Yrityksen liiketoiminta saattaa häiriintyä esimerkiksi silloin, kun sille tärkeä toimittaja ei vahingon vuoksi pysty toimittamaan yritykselle raaka-ainetta, tai kun yrityksen tärkeälle asiakkaalle sattuu vahinko, jonka vuoksi asiakas ei voi ottaa tuotteita vastaan ja jälleen yrityksen oma liiketoiminta häiriintyy. Tällainen riippuvuuskeskeytysvahinko tulee olla katettuna vakuutuksella, sillä toiselle yritykselle sattuvan vahingon estäminen tai pienentäminen on erittäin haastavaa.

Yrityksen keskeytysriskin kokonaisvaltainen hallinta vaatii nykyään usein myös kybervakuutuksen hankintaa. Lähes jokainen yritys on nykyään riippuvainen IT-järjestelmistä ja tietokoneiden toimivuudesta, joten tämä riski kannattaa huomioida kaikilla toimialoilla.

Howden avuksi sopivan turvan löytämiseen

Autamme valitsemaan omaisuus- ja keskeytysvakuutuksen vaihtoehdoista yrityksellesi sopivimman ratkaisun perustuen liiketoimintanne riskeihin ja vahinkohistoriaan.  Hyödynnämme joustavasti kotimaisia ja ulkomaisia vakuutusmarkkinoita, joten löydämme varmasti ratkaisulle parhaan mahdollisen hinnan.

Toimintamme on lisäksi suunniteltu tukemaan johdon päätöksentekoa, joten koosteemme ovat aina selkokielisiä ja helpottavat sopivan ratkaisun valintaa. Howdenin avulla voit olla varma siitä, että toimintanne on oikein vakuutettu omaisuus- tai keskeytysvahingon varalta.

Palveluistamme löytyy lisäksi keskeytys- ja riippuvuusriskien kartoitus, jossa kartoitamme yrityksen liiketoiminnan haavoittuvuuden sekä sen omien yksiköiden välillä että suhteessa toimittajiin ja asiakkaisiin. Kartoituksen tuloksena voidaan keskeytysriskit määrittää tarkasti ja valita sopivat vakuutusturvat liiketoiminnan riippuvuusriskeihin taloudellisen menetyksen minimoimiseksi vahinkotilanteessa. Teemme tarvittaessa myös kohteen omaisuusriskiä kuvaavan Risk Surveyn vakuutuskilpailutusta varten.

Ota yhteyttä:

Vesa Musto Senior Manager, yritykset
omaisuus ja keskeytys
p. +358505720929
Tapio Miettinen liiketoimintajohtaja, yritykset p. +358400542290
Miska Riihimäki asiakaspäällikkö, yritykset
omaisuus ja keskeytys
p. +358407312046
Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä