Howden Finland

Yrityksen johto tarvitsee ajantasaisen kuvan strategiaa ja tavoitteita uhkaavista riskeistä. Liiketoiminnan riskikartoituksen tarkoituksena on kartoittaa yrityksen merkittävimmät riskit tehokkaasti, huomioiden toimialan erityispiirteet sekä toimintaympäristöön liittyvät riskitekijät. Tavoitteena on samalla luoda selkeä toimintamalli sekä jakaa riskienhallintaosaamista ja -vastuuta organisaatiossa.

Liiketoiminnassa piilee usein monia riskejä, joista osa ei aina ole ilmeisiä. Olemme Howdenilla luoneet tehokkaan lähestymistavan liiketoiminnan riskien kartoittamiseen sekä organisaation riskienhallinnan suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Asiantuntijamme suunnittelee ja toteuttaa yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa prosessin, jossa tunnistetaan ja arvioidaan yrityksen merkittävimmät riskitekijät, organisaatioriskit huomioiden. Kokonaisvaltainen, osallistava lähestyminen riskienhallintaan auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa ja viemään projektinsa maaliin tehokkaammin.

Riskien rahallinen arviointi auttaa ymmärtämään kokonaisuutta ja priorisoimaan kehitystoimenpiteitä. Riskien tunnistamisen systemoimiseksi ja helpottamiseksi riskit on luokiteltu strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Yrityksestä riippuen voidaan esimerkiksi projekteihin liittyvä riskienhallinta nostaa erityisalueeksi.

liiketoiminnan riskikartoitus, riskimallia kuvaava kuva

Yllä esimerkki riskimallista, jossa on kaikki riskialueet kattava lähestymistapa.

Esimerkkejä keskeisestä sisällöstä:

  • TOP-riskien tunnistus ja arviointi sekä toimenpideohjelman laatiminen.
  • Organisointimallin luominen sekä vastuun jakaminen yrityksen sisällä.
  • Päävastuuhenkilöiden koulutus ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen.
  • Raportointikäytäntöjen tehostaminen, esim. liiketoimintayksiköissä ja hallitusraportoinnissa.

Hyödynnämme kartoituksen toteutuksessa tehokkaita työtapoja sekä tietoteknisiä apuvälineitä, jotta organisaation aikaa säästyy olennaiseen. Lopputuloksena kartoituksesta saatte yksilöidyn riskiprofiilin, joka sisältää ajantasaisen kuvan merkittävimmistä strategiaa ja tavoitteita uhkaavista riskeistä sekä koordinoidun toimintamallin, jonka avulla merkittävimpiä riskialueita voidaan hallita järjestelmällisemmin ja ennakoivasti.

Tehokas riskienhallinta luo suoraa taloudellista hyötyä yritykselle ja antaa sen tiimeille tarvittavat eväät tehdä parhaita ratkaisuja omilla osa-alueillaan. Luotettava kuva merkittävimmistä riskeistä ja mahdollisuuksista tukee strategiatyötä, liiketoimintasuunnittelua sekä jatkuvuuden hallintaa.

Ota yhteyttä

Kalle Koivula johtaja, yritykset
riskienhallinta, rakentaminen ja projektit
p. +358408361773
Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä