Howden Finland

Mittava vesivahinko voi syntyä pienistä asioista. Kerrostaloasukas oli lähtenyt töihin ja jättänyt astianpesukoneen päälle. Huonosti kiristetty poistoletku petti, minkä seurauksena vesi tulvi keittiöstä muualle asuntoon ja muihin huoneistoihin. Asukas omalla huolimattomuudella tuhosi hänen ja muiden asukkaiden omaisuutta sekä vahingoitti taloyhtiön vastuulle kuuluvia talon rakenteita. Vastaavia käyttölaitevahinkoja voi syntyä muistakin syistä, eikä vakuutus aina korvaa kaikkea. Joskus käy niinkin, että taloyhtiö joutuu maksumieheksi, vaikka korvausvelvollisena olisi asukas.

Suojaa vakuutuksesta

Yleisen käytännön mukaan taloyhtiön osakas vastaa ja huolehtii asuntonsa pinnoitteiden ja kodinkoneiden kunnosta. Taloyhtiö vastaa omistamansa asuinkiinteistön julkisivuista, kiinteistä rakenteista, eristeistä, perusjärjestelmistä, yhteisistä tiloista ja piha-alueista. Osakas tai hänen vuokralaisensa voivat suojautua yllättäviltä vahingoilta kotivakuutuksella, taloyhtiö puolestaan vakuuttaa sille kuuluvat osat kiinteistövakuutuksella. Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö voi vaatia korvauksia osakkaalta, mikäli hän aiheuttaa huolimattomuudellaan vahinkoa kiinteistön rakenteille.

Vesivahingon syynä käyttölaite tai vesikaluste

Astianpesukonevuoto on tyypillinen esimerkki käyttölaitteen eli kodinkoneen aiheuttamasta vahingosta. Wc-istuimen rikkoutuminen taas on esimerkki vesikalusteesta johtuvasta vahingosta. Näistä wc-istuimen rikkoutuminen voi aiheuttaa nopeasti merkittävän vesivahingon, jos vettä ehtii vuotamaan runsaasti ennen pääsulun sulkemista. Erillisessä wc-tilassa ei välttämättä ole lattiakaivoa eikä vanhemmissa taloissa edes ovikynnystä, jolloin vesi tulvii asuntoon välittömästi.

Vesivahingon syynä asukkaan toiminta

Auki jätetty vesihana ja suihkuun sammuminen ovat tyypillisiä esimerkkejä tapauksista, joissa puhutaan asukkaan huolimattomuudesta eli tuottamuksesta. Toki kyseessä voi olla myös suihkussa sattunut sairaskohtaus, jolloin toiminta ei ole tahallista.  Lopputulos on kuitenkin sama. Suihkuveden pääsy lattiakaivoon estyy aiheuttaen pahimmillaan vesivahingon useammalle asunnolle ja talon kiinteille rakenteille. Silloin korjauskustannukset nousevat helposti kymmeniin tuhansiin euroihin.

Riittääkö vakuutus?

Suihkutapauksen selvitys etenisi siten, että korvatakseen taloyhtiöille ja naapureilleen aiheuttamansa vahingot asukas tekisi vastuuvahinkoilmoituksen ja hakisi korvausta oman kotivakuutuksensa vastuuvakuutuksesta. Taloyhtiö hakisi korvausta remonttikustannuksiin kiinteistövakuutuksestaan. Korvausvastuiden selvittelyssä voi sitten käydä ilmi, ettei vakuutuksesta saakaan korvausta täysimääräisesti. Nimittäin joidenkin vakuutusyhtiöiden kotivakuutukset eivät korvaa vesivahinkoa, jos veden pääsy lattiakaivoon on estetty. Ääritapauksessa voi selvitä, että vahingon aiheuttajan kotivakuutus ei sisällä vastuuvakuutusta tai hänellä ei ole lainkaan kotivakuutusta. Riittämätön vakuutusturva ajaa asukkaan helposti maksuvaikeuksiin. Taloyhtiökin on vaarassa syöksyä yllättävään taloudelliseen kriisiin, sillä osa vakuutusyhtiöistä soveltaa korotettua erityisomavastuuta vesikalusteen, tässä tapauksessa auki jääneen hanan aiheuttamaan vuotovahinkoon. Suihkuun sammumisen tapauksessa taloyhtiölle voi langeta jopa 25 %:n erityisomavastuu. Lisäksi tietyt vakuutusyhtiöt korvaavat avoinna olleesta hanasta vuotaneen veden aiheuttamia vahinkoja vain silloin, kun hana on rikkoutunut. Pääsääntöisesti ilmiöpohjaiset vakuutukset eivät korvaa avoimen hanan vahinkoja ja laajemmasta all risk-vakuutuksesta korvattavista vahingoista vähennetään 25% korotettu omavastuu.

Kuka maksaa?

Kun vesivahingon taustalla on asukkaan huolimattomuutta tai tahallisuutta, taloyhtiöllä on oikeus periä kaikki korjauskulut asianomaiselta korvausvelvolliselta. Asukkaan maksukyky voi kuitenkin osoittautua heikoksi ja taloyhtiö joutuu turvautumaan kiinteistövakuutukseensa. Taloyhtiö voi yrittää hakea aiheuttajalta vain osaa kuluista, esimerkiksi kiinteistövakuutuksen erityisomavastuuosuutta. Jos sitäkään ei saada asukkaan maksukyvyttömyyden takia, taloyhtiö joutuu hakemaan häneltä korvausta oikeusteitse. Ennen kun korvaus saadaan ulosoton kautta takaisin, taloyhtiö ja sitä kautta kaikki osakkaat joutuvat maksumiehiksi. Alla oleva infografiikka kertoo esimerkin kautta miksi ja mitä korvauksia taloyhtiölle voi koitua maksettavaksi.

Hallitse riskit, vältä taloudellinen kriisi

Vesivahinkotapauksissa kiinteistövakuutuksen erityisomavastuu sekä putkien ja laitteiden ikävähennykset voivat saattaa taloyhtiön äkilliseen taloudelliseen kriisiin. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä varautuvat tällaisiin tilanteisiin laatimalla riskienhallintasuunnitelman, joka huomioi muiden riskien ja vaaratilanteiden ohella myös vesivahingot. Riskienhallintasuunnitelma on suositeltavaa teettää ulkopuolisella ammattilaisella. Suunnitelmassa määritellään ennaltaehkäisevät toimenpiteet suurten vesivahinkojen varalle. Taloyhtiö voi varautua ikäpoistojen ja erityisomavastuun riskeihin myös erillisellä vakuutuksella, joka on saatavilla vain Howdenilta. Ikäpoistomiinus tarjoaa suojaa nimenomaan suurten vesivahinkojen varalle, joissa korjauskustannukset ovat merkittäviä ja taloudellinen riski korkea. Tutustu Ikäpoistomiinukseen ja ota rohkeasti yhteyttä! Lue myös lisää taloyhtiön vakuutuksista.  

Opas taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle

Olemme koonneet kiinteistövakuutuksen valintaa, kilpailutusta ja riskienhallintaa koskevat vinkit oppaaksi. Löydät oppaasta konkreettisia esimerkkejä ja neuvoja siitä, millaisia tilanteita voi tulla vastaan ja miten vesivahinkoriskejä voi ennakoida. Tutustu oppaaseen!
Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä