Howden Finland

”Mistäs sitä olisi voinut tietää, että vakuutusyhtiö tekee 50 %:n ikävähennyksen vesivahingon korjauskustannuksista… Eihän talomme ole edes kovin vanha, vuonna 1982 rakennettu, eikä putkiremonttiakaan ollut vielä näköpiirissä. Nyt kai on kutsuttava ylimääräinen yhtiökokous ja marssittava taas pankkiin uutta lainaa pyytämään. Miten muuten me selviämme korjauskuluista, kun kiinteistövakuutuksesta ei korvata kaikkea?” Näin tuumi erään helsinkiläisen kerrostaloyhtiön hallituksen puheenjohtaja saatuaan vakuutusyhtiöltä korvauspäätöksen mittavasta vesivahingosta.

Vesivahinko on taloyhtiöissä yleisin vahinkotyyppi

Vesivahinko on ylivoimaisesti yleisin vahinkotyyppi suomalaisissa taloyhtiöissä. Useimmiten vesivahinko johtuu putkivuodosta. Vuotovahinkojen korjaaminen on lähes poikkeuksetta työlästä ja kallista, ja vie kuukausia aikaa. Taloyhtiön vastuulle koituvat kulut voivat nousta kymmeniin, jopa satoihin tuhansiin euroihin, eikä kaikkia korjauskuluja aina saa katettua kiinteistövakuutuksesta.

Finanssialan selvityksen mukaan vakuutusyhtiöt maksavat vuotovahingoista aiheutuvia korvauksia noin 160 miljoonalla eurolla vuosittain. Korvattavia vuotovahinkoja on noin 36 000 vuosittain. Korvauspäätökseen vaikuttavat monet tekijät: taloyhtiön kiinteistövakuutuksen kattavuus, putkien ikä ja siitä tehtävät ikävähennykset sekä sattuneen vahingon luonne. Jos taloyhtiön vakuutusturva on riittämätön, taloyhtiö joutuu turvautumaan pankkilainaan. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että taloyhtiö on yhtä kuin siinä asuvat osakkaat, jotka saavat ylimääräisen velkataakan niskoilleen.

Kiinteistövakuutuksesta taloudellista turvaa

Kiinteistövakuutus on taloyhtiön taloudellinen turva yllättävien ja isojen vahinkojen varalta. Taloyhtiö voi vakuuttaa omaisuutensa kahdella eri tavalla – ilmiöpohjaisella tai all risk -vakuutuksella. Ilmiöpohjainen eli perustason kiinteistövakuutus korvaa vain ehdoissa erikseen luetellut vahinkotapahtumat. All risk, eli AR-vakuutus, korvaa kaikki äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, mitä ei erikseen ole rajattu pois. Vakuutuksen valinnassa pitää olla tarkkana, sillä vakuutusehdot ovat kaikilla vakuutusyhtiöillä erilaiset.

50 %:n ikävähennys voi olla ikävä yllätys

Vakuutusehtoihin kurkistetaan yleensä vasta, kun vahinko on sattunut. Vuosia sitten taloyhtiölle otettua kiinteistövakuutusta ei aina muisteta tarkistaa, siksi jotkin ehdot tulevat yllätyksenä. Näin on voinut käydä esimerkkitaloyhtiöllemme. Kiinteistövakuutus korvasi sen vesivahingosta aiheutuneita kustannuksia odotettua vähemmän, koska korvaussummasta tehtiin putkien ja laitteiden ikään perustuneet ikävähennykset.

Ikävähennykset, joita kutsutaan myös ikäpoistoiksi, voivat jo yli 30 vuotta vanhassa rakennuksessa nousta 50 %:iin vahingon määrästä. Tämä voi olla ikävä yllätys, sillä harva taloyhtiö osaa varautua ikävähennysten aiheuttamaan taloudelliseen riskiin. Tällöin taloyhtiö joutuu tilanteeseen, jossa sen täytyy pikaisesti järjestää rahoitusta vahingon ja korjausten maksamiseksi.

Mistä vesivahingon korjauskustannukset muodostuvat?

Tyypillisin tapaus on putkivuodon aiheuttama vesivahinko. Kustannukset muodostuvat putkien korjaamisesta sekä putkista vuotaneen veden aiheuttamista purku-, kuivaus- ja jälleenrakennuskustannuksista. Putket menettävät vakuutuksen näkökulmasta arvoaan hyvinkin nopeasti, ja ikävähennykset voivat putken korjauksen osalta nousta 100 %:iin jo reilun parinkymmenen vuoden ikäisissä putkistoissa. Tällöin kaikki putkien korjaukseen liittyvät kulut jäävät lopulta taloyhtiön osakkaiden maksettavaksi.

Tiesitkö, että ikävähennykset voivat putken korjauksen osalta nousta 100 %:iin jo reilun parinkymmenen vuoden ikäisissä putkistoissa?

Sekä rikkoutumis- että vuotovahingoissa ikävähennys tehdään rikkoutuneen putken tai laitteen iän perusteella. Putkesta vuotaneen veden aiheuttamien seurannaisvahinkojen korvauksissa ikävähennykset ovat maltillisempia, mutta nekin nousevat vakuutusyhtiöstä riippuen jopa 70 %:iin.

Korotettu erityisomavastuu leikkaa korvaussummasta neljänneksen

Ikävän loven taloyhtiön budjettiin voi tehdä myös 25 % korotettu erityisomavastuu. Sitä sovelletaan vakuutusyhtiöstä riippuen vesivahinkotapauksissa, jotka johtuvat vesikalusteen tai käyttölaitteen vuodosta. Yleisimpiä erityisomavastuun vahinkoja ovat käyttölaitevuodot, esimerkiksi astianpesukonevuoto. Toinen yleinen esimerkki on avoimen hanan aiheuttama vahinko, joka voi johtua esimerkiksi asukkaan nukahtamisesta suihkuun tai hanan jäämisestä muutoin auki. Tällöin vesi leviää huoneistoon ja valuu rakenteita pitkin muihinkin asuntoihin aiheuttaen merkittäviä tuhoja niin pintoihin kuin rakenteisiinkin.

Taloyhtiön vastuulla ovat kantavat rakenteet, kuten lattiat ja seinät, joten taloyhtiö myös vastaa näiden rakenteiden korjauksesta ja kuivatuksesta. Tällaisissa tapauksissa 25 %:n erityisomavastuu voi merkitä hyvinkin suurta lovea taloyhtiön budjettiin. Joskus käy niin, että taloyhtiö joutuu maksamaan myös asukkaiden aiheuttamia vesivahinkoja.

Varaudu ikävähennyksiin ja erityisomavastuuseen vakuutuksella

Olkoon taloyhtiön kiinteistövakuutus mikä tahansa, se sisältää aina vuotovahinkoja koskevat ikävähennykset. Tietyissä vahinkotapahtumissa osa vakuutusyhtiöistä soveltaa myös korotettua erityisomavastuuta. Mittavassa vesivahingossa ikävähennyksillä ja erityisomavastuulla on suuri merkitys, koska kyse voi olla jopa satojen tuhansien eurojen kustannuksista. Vanhan kiinteistövakuutuksen tarkistus ja kilpailutus voi olla hyvä ajatus, jolla taloyhtiö voisi parantaa myös ikävähennysten ja omavastuun ehtoja.

Howden tarjoaa omille asiakkailleen myös tuotetta, jolla taloyhtiö voi suojautua ikävähennysten ja korotetun omavastuun vaikutukselta. Tutustu Ikäpoistomiinukseen tästä linkistä.

Lue seuraavaksi: Asukkaan huolimattomuus aiheutti vesivahingon, taloyhtiö maksoi. Miten tässä näin kävi?
Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä