Howden Finland

Eräässä kerrostaloyhtiössä sattui verinen tappelu. Mies löi toista miestä useita kertoja keittiöveitsellä eri puolille kehoa. Tekijä oli sen jälkeen paennut paikalta ja jättänyt puukotuksen uhrin lukittuun asuntoon. Naapuri hälytti apua. Paikalle saapuneet pelastuslaitoksen yksiköt mursivat asunnon ulko-oven päästäkseen auttamaan uhria. Taloyhtiölle tästä tuli kuluja yhteensä reilut 1.900 euroa.

Tapaus, josta kerron, sattui pari vuotta sitten pienessä kaupungissa Uudellamaalla. Kyseinen taloyhtiö oli juuri tullut Howdenin asiakkaaksi ja sillä oli ilmiöpohjainen kiinteistövakuutus. Asiakkaani edunvalvojana ryhdyin välittömästi laatimaan vahinkoilmoituksen ja korvauspyynnön vakuutusyhtiölle.

Tahallista toisen omaisuuden vahingoittamista

Vakuutusyhtiö teki vahingosta kielteisen päätöksen, koska sen mukaan kyseessä ei ollut mikään ilmiöpohjaisen kiinteistövakuutuksen ehdoissa määritellyistä vahingoista. Vakuutusehdoissa kuitenkin sanottiin ilkivallan kohdalla näin: ”lkivallalla tarkoitetaan tahallista toisen omaisuuden vahingoittamista.” Arkikielessä ilkivallalla ei tarkoiteta sitä, että omaisuutta vaurioitetaan, kun ollaan pelastamassa jonkun henkeä. Vakuutusyhtiö itse kuitenkin määritteli ilkivallan vakuutusehdoissaan sillä tavalla, että tämä vahinko piti mielestäni korvata kiinteistövakuutuksesta. Tämän perusteella tein vakuutusyhtiön päätöksestä uudelleenkäsittelypyynnön.

Ilkivaltaa vai ei?

Vakuutusyhtiö käsitteli asiaan uudestaan, mutta pitäytyi edelleen kielteisessä päätöksessä. Se perusteli asiaa muun muassa seuraavasti:

”Vakuutusehdoissa ilkivallan määritelmä on, että toiminnan ensisijainen tarkoitus on nimenomaan aiheuttaa vahinkoa omaisuudelle. Jos poliisi, pelastuslaitos tai muu viranomainen joutuu rikkomaan oven tai muita rakenteita päästäkseen suorittamaan toimivaltaansa kuuluvaa akuuttia pelastus- tai muuta virkatehtävää, niin tämä ei ole ilkivaltaa, vaan tehtävän suorittamisesta aiheutuneita seurannaisvahinkoja, joista voi hakea vahingonkorvausta erillisen lainsäädännön mukaisesti. Tällöin pitää ottaa yhteys toimenpiteen suorittaneeseen poliisiyksikköön tai pelastuslaitokseen.”

Pelastuslaitosko korvausvelvollinen?

Välitin tiedon päätöksestä pelastuslaitokselle, joka oli vakuutusyhtiön kannanotosta täysin tyrmistynyt. Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun viranomainen joutuu murtamaan esteitä päästäkseen autettavan ihmisen luokse. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun vakuutusyhtiö neuvoi taloyhtiötä hakemaan korvauksia viranomaiselta ”erillisen lainsäädännön” perusteella.

Tein vakuutusyhtiölle toisen uudelleenkäsittelypyynnön, johon liitin mukaan pelastuslaitoksen vastauksen. Kerroin jälleen, että vakuutusyhtiön omien ehtojensa mukaan kyseessä oli korvattava ilkivaltavahinko. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö suostui maksamaan kiinteistövakuutuksesta kulut 1.500 euron omavastuulla vähennettynä eli korvattavaa jäi reilut 400 euroa. Selvittelin asiaa vielä oven murtamiseen luvan antaneen viranomaisen kanssa ja lopputuloksena se korvasi taloyhtiölle omavastuuosuuden.

Tarkkana vakuutusehtojen tulkinnassa!

Tapaus on osoittanut, että tietyin edellytyksin taloyhtiö voi saada vakuutusyhtiöltä korvauksia myös viranomaistoiminnan seurauksista. Kuitenkin ilman vakuutusmeklarin apua tämä olisi tuskin onnistunut. Taloyhtiön kiinteistövakuutuksen korvaus riippuu täysin siihen kirjatuista ehdoista. Tässä nimenomaisessa tapauksessa avainsana oli ”ilkivalta” ja sen määritelmä vakuutusyhtiön itse laatimissaan ehdoissa.

Juttusarjan tarinat perustuvat todellisiin vahinkotapauksiin. Tätä yksittäistä vahinkotapausta ei voida soveltaa sellaisenaan minkään toisen yksittäisen vahinkotapauksen korvattavuuden arviointiin johtuen mm. vakuutusehtojen mahdollisista eroavaisuuksista ja muutoksista.

Tilaa uusimmat Vakuutusmeklarin Vahinkotarinat suoraan sähköpostiisi tästä!

Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)