Howden Finland

Sattuiko henkilövahinko? Valitse tilanteeseesi sopivin ratkaisu alta.

Työtapaturmissa ja ammattitautiepäilyissä vahinkoilmoitus tehdään suoraan vakuutusyhtiöön.

Työtapaturmavakuutuksen vapaa-ajan tai urheilulaajennuksen osalta vahinkoilmoitus tehdään samalla tavalla kuin työajan tapaturmassa.

  • Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle sattuneesta tapaturmasta mahdollisimman pian.
  • Työntekijän on hakeuduttava hoitoon joko omaan työterveyshuoltoon (tärkeää ammattitautia epäiltäessä) tai lähimpään mahdolliseen paikkaan.
  • Työnantajan on ilmoitettava työtapaturmasta vakuutusyhtiöön 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun on saanut tapaturman tietoonsa. Vahinkoilmoitus tehdään suoraan vakuutusyhtiöön.
  • Ilmoita työtapaturmasta intrasta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.
  • Vakuutusyhtiö voi tiedustella lisätietoja joko työntekijältä tai työnantajalta. Lisätietopyyntöihin on syytä vastata viipymättä, jotta hoitoprosessi jatkuu katkeamattomana.

Hyödyllisiä linkkejä:

Pohjola: työntekijälle sattui työtapaturma

Pohjola: Sairastuin ammattitautiin

LähiTapiola: Työtapaturma ja ammattitauti, toimintaohjeet Voit ilmoittaa vahingosta LähiTapiolaan myös Helppo Tapaturmailmoittaminen -linkin kautta.

Fennia: työnantajan vakuutuksesta korvattava tapaturma tai sairaus

Fennia: FenniaHoitaja tapaturman tai sairastumisen sattuessa

If: työtapaturma

If suurasiakkaat: If Login kirjautuminen

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöillensä ottama henkivakuutus. Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on korvaukseen oikeutettuja edunsaajia. Edunsaajat ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

Henkivakuutuskorvaus maksetaan kuolinsyystä riippumatta. Vakuutusta hallinnoidaan keskitetysti työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolissa ja korvaus maksetaan Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Hyödyllisiä linkkejä:

TVK: korvausmäärät työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa

TVK: korvauksenhakuohjeet edunsaajille ja työnantajalle

Ota yhteyttä