Howden Finland

Kansainväliset vastuuvakuutusmarkkinat ovat olleet haastavat viimeiset 2–3 vuotta johtuen muun muassa suurista vahinkomenoista erityisesti COVID-19 pandemian sekä maailmalla tapahtuneiden poikkeuksellisten suurten myrskyvahinkojen vuoksi. Lähitulevaisuudessa myös Euroopassa vallitseva tilanne jatkanee tätä kehitystä. 

Vakuutusliiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi vakuutuskapasiteettia on poistunut markkinoilta useiden vakuuttajien keskittäessä liiketoimintaansa voitollisten vakuutuksien tarjoamiseen. Korkojen nousun myötä pääomat ovat ohjautuneet muihin sijoituskohteisiin vakuutusliiketoiminnan sijaan. Edellä mainitun seurauksena vakuutuksenottajia on ollut enemmän kuin potentiaalisia vakuuttajia, joten vakuutuksien hinnat ovat nousseet ja vakuutusehdot kiristyneet.

Vastuuvakuutuksista erityisesti Financial Lines -vakuutuksissa vakuutusmaksujen nousu on ollut viime vuosina poikkeuksellisen suurta edeltäneeseen 20 vuoteen verrattuna.

Financial Lines -vakuutuksia ovat esimerkiksi

  • johdon vastuuvakuutus,
  • ammatillinen vastuuvakuutus yleisesti ottaen sekä toimialakohtaiset erityisvakuutukset (kuten Investment Management Insurance ja konsulttivastuuvakuutus),
  • kybervakuutus sekä
  • rikosvakuutus.

Ei ole ollut poikkeuksellista, että esimerkiksi ammatillisen vastuuvakuutuksen hinta on noussut sadoilla prosenteilla, vaikka itse vakuutettavassa riskissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta. Kun markkinat tiukentuvat, vakuutusmaksut nousevat kaikilla, vaikka vahinkotilastokin olisi puhdas.

Vakuutusmaksujen korotukset ovat olleet arkipäivää kansainvälisten markkinoiden vastuuvakuutuksissa jo muutaman vuoden, mutta kotimaisten vakuutusyhtiöiden tarjouksissa kiristynyt markkinatilanne ei näkynyt normaalia suurempina korotuksina vielä vuosi tai kaksi sitten. Kansainvälisten vakuutusmarkkinoiden kiristyminen heijastuu Suomen vakuutusmarkkinoihin kuitenkin aina viiveellä.

Kotimaisten vakuuttajien käyttämät jälleenvakuuttajat ovat vähitellen nostaneet jälleenvakuutuksien hintaa ja heikentäneet ehtojaan. Haasteet jälleenvakuutuksen hankkimisessa ovat johtaneet vakuutusyhtiön riskivalinnan tiukentumiseen ja huonoimmillaan jopa tiettyjen toimialojen vakuutuksien uusimatta jättämiseen. Mikäli ensivakuuttaja, eli esimerkiksi perinteinen suomalainen vakuutusyhtiö, ei pysty siirtämään riittävää osaa riskistä jälleenvakuuttajalle, kynnys mahdollisesti tappiollisen toimialan vakuuttamiseksi jatkossakin nousee entistä korkeammaksi.

Mikäli jälleenvakuutussopimus saadaan sen sijaan lopulta aikaiseksi, se voi kuitenkin sisältää rajoituksia, joiden seurauksena aiemmin myönnetyt vakuutusmäärät eivät kuitenkaan enää ole mahdollisia, ja vakuutusturvaa muutoinkin heikennetään. Kotimaiset vakuutusmarkkinat ovat siis samojen haasteiden edessä, joita kansainväliset vakuuttajat ovat joutuneet ratkomaan jo muutaman vuoden.

Kansainvälisillä markkinoilla Financial Lines -vakuutuksissa suurimmat hinnankorotukset ovat jo takanapäin, mutta epävarma markkinatilanne Ukrainan sodan ja kiihtyneen inflaation vuoksi tekee kehityksen arvioinnista normaalia haastavampaa. Toisaalta kansainväliset markkinat pystyvät tällä hetkellä tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia vastuuvakuuttamisen kotimaisiin yhtiöihin verrattuna, joilla hinnankorotukset ja ehtoheikennykset ovat vasta nyt edessä.

Jos haluat selvittää yrityksenne mahdollisuudet kansainvälisen vastuuvakuutusmarkkinan käyttämiseen, ole yhteydessä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä:

Yksityinen: Olli-Pekka Kuosmanen asiakaspäällikkö, yritykset
vastuuvakuutukset ja Financial lines
p. +358400856415
Petteri Pitkämäki asiakaspäällikkö, yritykset
vastuuvakuutukset ja Head of liability claims
p. +358504737253
Ota yhteyttä