Howden Finland

Kybervakuutusmarkkina on pehmentynyt viime vuosien haastavien aikojen jälkeen johtaen yrityksille stabiilimpiin ja edullisempiin vakuutusmaksuihin, helpommin saatavaan turvaan ja uusiin vaihtoehtoihin. Tämä muutos selittyy vakuutuskapasiteetin ja vakuuttajien lisääntymisestä Euroopan markkinalla, joka johtuu vahinkokehityksen tasaantumisesta ja USA:n markkinoiden positiivisesta kehityksestä. Alun perin selkeästi alihinnoiteltu vakuutus on nykyisellään löytänyt kestävämmän hintapisteen, joten voimme olettaa hintojen pysyvän tällä tasolla seuraavat vuodet ilman suurempia häiriöitä. Vakuuttajat osaavat myös olla tarkempana asiakkaidensa tietoturvan tasosta, mikä tukee pitkäaikaista yhteistyötä ja vakuuttajien pysyvyyttä.

Suomalaisen yrityksen asema kybervakuutusmarkkinassa on hyvä, vaikka kotimaisia kybervakuuttajavaihtoehtoja on vähän. Kansainväliset vakuuttajat ja Lloyd´sin erikoisvakuutusmarkkina ovat yhä kiinnostuneempia suomalaisten yritysten vakuuttamisesta. Näiden vakuuttajien edustajien kanssa keskustellessa nousee usein esille suomalaisten IT-osaamisen korkea taso, yritysten digitalisaation edistyksellisyys, suomalaisten rehellinen luonne sekä säntillinen tapa järjestää ja kehittää tietoturvaa. Nämä kaikki tukevat luottamuksen syntymistä ja vakuuttajien pysyvyyttä Suomen markkinassa.

Vakuutusehdot ovat pysyneet koko markkinamyllerryksen ajan erittäin kattavina. Etenkin erikoistuneet vakuuttajat tarjoavat hyvin kattavia ehtoja, sekä uutuutena markkinalla merkittäviä lisäpalveluita, kuten ilmaisia riskikartoituksia, koulutusta, sekä pääsyä ilmaisiin tai alennushinnoiteltuihin palveluihin. Vakuutus tuo mukanaan myös toimintamallin, joka ohjaa toimintaa mahdollisen vahingon sattuessa.

Viimeiseksi täytyy muistaa, että kyberriski on yritystoiminnan vaikeimpia riskejä hallita ja estää kokonaan. Tämän vuoksi sen vakuuttaminen on usein liiketoiminnan näkökulmasta kaikista kannattavin vakuutus, kun otetaan huomioon jatkuvasti kehittyvät haittaohjelmistot ja kyberrikollisuuden globaali kasvu.

Asiakaspäälliköt Howdenilla tai Howdenin kybervakuutusasiantuntijat auttavat mielellään sopivan turvan hankinnassa!

Ota yhteyttä:

Juho Heikkinen asiakaspäällikkö, yritykset
kybervakuutukset ja Financial lines
p. +358407544547
Niko Vornanen asiakaspäällikkö, yritykset
kyber- ja vastuuvakuutukset
p. +358409221288
Ota yhteyttä