Howden Finland

Merkittäviä muutoksia elämäämme tuoneen alkuvuoden jälkeen maailma yrittää hiljalleen avautua ja liikematkustaminen osoittaa asteittaisia elpymisen merkkejä. Sekä työnantajia että yksittäisiä työntekijöitä ymmärrettävästi huolettaa matkustaminen ja työntekijöiden matkustusturvallisuus. Ohessa on henkilövakuuttamisen asiantuntijamme kokoamat pääperiaatteet tyypillisimpien työnantajan ottamien vakuutusten kattavuudesta koronaan sairastumisen varalta. Paras tapa suojautua tartunnan uhkalta työmatkallakin on välttää ylimääräisiä kontakteja ja huolehtia omalta osalta käsihygieniasta sekä suojautumisesta.

Matkavakuutus:

 • Työnantajan ottama tavallinen liikematkavakuutus on voimassa, kun matkustaa maahan, jonne maamme hallitus on asettanut korona-matkustusrajoituksen. Ei siis ole tarvetta ottaa erillistä riskimaihin tarkoitettua matkavakuutusta.
 • Matkavakuutuksesta korvataan korona-tartunnasta aiheutuvat sairaudenhoitokulut normaaleina sairaudenhoitokuluina korvausajan (esim. 90/180vrk) puitteissa.
 • Matkan peruuntumista, keskeytymistä tai paluun viivästymistä tässä epävakaassa tilanteessa korvataan matkavakuutuksesta heikosti, joten nämä kulut jäävät yleensä työnantajan tai työnantajan käyttämän matkatoimiston kannettavaksi.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus:

 • Nykyinen työtapaturma- ja ammattitautilaki ollut voimassa 2016 alkaen ja korona ei ole tuonut lakiin muutoksia. Korona-infektio voi kuitenkin tulla korvattavaksi lain mukaisena ammattitautina. Tapaturmavakuutuskeskus julkaisi keväällä hyvän blogikirjoituksen koronasta ammattitautina, voit lukea sen täältä.
 • Korvattavuuden edellytyksenä on pystyttävä todentamaan varmuudella, että infektio on saatu lain määrittelemissä olosuhteissa, eli työolosuhteissa tai niihin liittyvillä välittömillä matkoilla.
 • Ulkomailla ollessa matka hotellilta työntekopaikalle ja takaisin on rinnastettavissa kotimaassa kodin ja työpaikan väliseen matkaan, eli matkaksi, joka lähtökohtaisesti kuuluu vakuutukseen.
 • Siirtyminen kotoa (esim. lennon kautta) hotellille katsotaan työstä johtuvaksi olosuhteeksi eli kuuluu työtapaturmavakuutukseen.
 • Työmatkapoikkeama kuitenkin katkaisee turvan: jos lentokentällä on pitkä odotusaika, käyt ostoksilla tai kohdemaassa neuvottelujen jälkeen paluu hotellille kulkee museon tai ravintolan kautta, työtapaturmavakuutus poikkeamasta riippuen joko katkeaa hetkellisesti tai kokonaan.
 • Yli työpäivän kestävillä liikematkoilla on tyypillisesti myös vapaa-aikaa, ja vapaa-aikana pakollinen työajan tapaturmavakuutus ei ole voimassa.
 • Matkavakuutuksella pyritään paikkaamaan aukkoja, jotta työntekijä olisi vakuutettu myös vapaa-ajalla liikematkalla ollessaan.
 • Mikäli työnantaja on ottanut työtapaturmavakuutuksen laajennuksen vapaa-ajalle, koronatartunta ei voi tulla korvattavaksi sieltä. Vapaa-ajan vakuutus korvaa ainoastaan tapaturmia ja korona-infektio luokitellaan tapaturman sijasta ammattitaudiksi.

Sairauskuluvakuutus:

 • Kattaa Suomessa annettua, tyypillisesti erikoislääkäritasoista, sairaanhoitoa.
 • On hyvä tarkastaa oman vakuutuksesi sisältö sen osalta, kattaako vakuutus koronasta aiheutuneita tutkimus- ja hoitokuluja.

Käytännön haasteeksi koronaa ammattitaudiksi määriteltäessä on osoittautunut se, kuinka pystytään todentamaan varmuudella missä yhteydessä tauti on tarttunut. Korona-infektiot ammattitautina menee kootusti Tapaturmavakuutuskeskukseen käsiteltäväksi ja siellä yhteistyöelin käsittelee vahingot, jotta voidaan taata eri vakuutusyhtiöiden välillä yhdenmukainen korvauslinja tässä uudessa tilanteessa.

Varmistathan oman yrityksesi vakuutusten kattavuuden vakuutusmeklarin avulla tai suoraan vakuutusyhtiöstäsi. Koronalla on todennäköisesti työelämää pysyvästi muuttavia vaikutuksia ja nämä vaikutukset on työnantajan hyvä huomioida mm. työntekijöidensä työhyvinvointia, työmatkaturvallisuutta ja vakuutusturvan kattavuutta mietittäessä.

Ota yhteyttä:

Elina Martikainen asiakaspäällikkö, yritykset
henkilövakuutukset
p. +358504147346
Kuinka voimme auttaa?

  (*pakollinen kenttä)