Howden Finland

TIEDOTE 12.4.2022

Joki tulvi yli äyräiden ja vedet nousivat taloyhtiön kellarikerrokseen kastellen lattioita ja seinien alaosia. Taloyhtiön kiinteistövakuutus ei vahinkoa korvannut, koska vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vain poikkeuksellisen vesistötulvan, mikä vakuutusehtojen mukaan tarkoitti sitä, että tulvan esiintymistodennäköisyyden pitää olla kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Kyseisen joen vedenkorkeuden toistuvuudesta tilattiin lausunto Suomen ympäristökeskukselta, joka totesi, että vedenkorkeus kyseisessä joessa on noussut tasolle, joka toistuu useammin kuin kerran 20 vuodessa. Näin ollen vakuutusyhtiön kielteinen päätös oli vakuutusehtojen mukainen.


Vesistötulvia on hankalaa saada korvattaviksi

”Lähes kaikilla Suomen kiinteistövakuutusyhtiöillä on tämänkaltaiset tulvavahingot otettu korvattavuuden piiriin ainakin laajemmissa vakuutustuotteissa, mutta tällöinkin vesistötulvien korvattavuudelle on asetettu samanlainen korkea raja kuin edellä kerrotussa esimerkissä. Joissakin laajaa turvaa suppeammissa tuotteissa tulvavahinkoja ei korvata edes silloin, kun kyseinen edellytys eli kerran 50 vuodessa tai harvemmin täyttyy”, kertoo vakuutusmeklariyritys Howden Finlandin palvelujohtaja Jani Korhonen.

Käytännössä siis esimerkiksi keväällä lumen sulamisesta aiheutuvien vesistötulvien korvattavuus on suomalaisissa kiinteistövakuutustuotteissa varsin heikkoa. Valtiostakaan ei ole enää apua, koska se lopetti tulvavahinkojen korvaamisen 1.1.2014.


Rankkasadetulvia on korvattu vakuutuksesta

Vesistötulvien lisäksi kiinteistövakuutuksen ehtoihin on yleensä otettu mukaan myös merivesi- ja rankkasadetulvat.

Meriveden tulvimisista aiheutuneiden rakennusvahinkojen korvattavuuden edellytykset ovat yleensä yhtä tiukkoja kuin vesistötulvillakin eli niitä korvataan vain, jos sattuneen tulvan esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Rankkasadetulvan korvattavuuden edellytys kiinteistövakuutustuotteessa on yleensä se, että tunnin aikana on täytynyt sataa yli 30 mm tai vuorokauden aikana yli 75 mm eli tässäkin tulvavahinkotyypissä korvattavuuden rajat on usein asetettu varsin korkealle.

Osa paremmin korvaavista kiinteistövakuutustuotteista kuitenkin maksaa ilman millimetrirajoja äkillisen ja ennalta arvaamattoman rankkasadevahingon, mutta osa varsinkin heikomman turvatason tuotteista ei korvaa sadevesivahinkoja missään tilanteissa.

”Kiinteistövakuutuksesta korvattavia rankkasadevahinkoja sattuu välillä Howden Finlandin asiakkaille eli tällöin voidaan päätellä, että niistä on hieman todennäköisempää saada korvauksia kuin vesistö- ja merivesitulvista”, toteaa Korhonen.

Ota yhteyttä:

Jani Korhonen palvelujohtaja p. +358407236864
Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä