Howden Finland

Työmatkoilla henkilöstön vakuutusturva koostuu useasta vakuutuksesta. Työtapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa työnteon ajan. Työmatkan vapaa-aika on yleensä vakuutettu työnantajan ottamalla matkavakuutuksella. Lisäksi kotimaassa tapahtuvilla liikematkoilla työntekijällä on käytettävissä työterveyshuolto siinä laajuudessaan mitä työterveyden kanssa tehty sopimus kattaa.

Työtapaturmavakuutus on korvausperusteiltaan ensisijainen, mutta ulkomailla usein on toimivinta hoidattaa itsensä matkavakuutuksen avulla, koska esimerkiksi lääkäriaseman suoralaskutus vakuutusyhtiöön toimii varmemmin matkavakuutuksessa kuin työtapaturmavakuutuksessa.

Etätyöskentely lomakohteessa houkuttaa monia

Entä jos työntekijä lähteekin omasta tahdostaan työskentelemään lomakohteeseen kotimaassa tai ulkomaille? Tällöin työtekijä ei ole matkalla työnantajan toimesta ja matka katsotaan vapaa-ajan matkaksi, vaikka kohteesta käsin työskentelisikin muun tekemisen ohessa. Vaikka työtapaturmavakuutus on voimassa työpäivän ajan kaikkialla maailmassa, se ei sulje pois matkavakuutuksen tarvetta, josta korvataan myös matkalla alkaneita sairastumisia sekä esimerkiksi evakuointi- ja ambulanssilentoja.Työntekijällä onkin syytä olla voimassa matkavakuutus vapaa-ajan matkoille. Tyypillisimmin tämä tarkoittaa työntekijän itse ottamaa henkilökohtaista matkavakuutusta. Hyvä neuvo onkin, että mikäli työnantaja sallii etätyöskentelyn joustavasti, työnantaja velvoittaa työntekijöitään huolehtimaan riittävän laajasta henkilökohtaisesta matkavakuutusturvasta.

Matkavakuutuksia voi toisinaan saada kylkiäisenä esimerkiksi luottokorttiin tai yhteisöjen jäsenyyksiin liittyen. Jokaisen on syytä varmistaa ja olla tietoinen siitä, mitä oma matkavakuutus sisältää. Matkavakuutus voi riisutuimmillaan korvata pelkästään lääkärikuluja, mutta hyvä matkavakuutus kattaa myös esimerkiksi matkatavarat, turvan peruuntumisen ja keskeytymisen varalta, evakuointiturvan sekä esimerkiksi kertakorvauksen kuoleman ja pysyvän haitan tapahtuessa. Riskialttiiden urheilulajien vakuuttaminen sekä matkan kesto voidaan tarvittaessa sopia vakuutusyhtiön kanssa.

Työtapaturma- ja matkavakuutuksen lisäksi on olemassa muitakin vakuutuksia, joita työnantaja voi ottaa henkilöstölle työmatkoille ja etätyöskentelyyn, kuten etätyövakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Etätyöstä ulkomailla kannattaa sopia etukäteen työntekijän ja työnantajan kesken

Tyypillinen linjaus tuntuu yrityksissä nykyisin olevan, että etätöitä saa tehdä paikkariippumattomasti, kunhan työntekijä pysyy Suomen rajojen sisäpuolella. Mikäli työnantaja mahdollistaa henkilöstön työskentelyn etänä ulkomailla, on syytä huomioida muitakin asioita kuin työntekijän vakuutusturva. Esimerkiksi Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen mukaan luettuna lakisääteinen eläketurva, verotus ja työsuojelulliset asiat on syytä selvittää etukäteen määritellessä mahdollista etätyöpolitiikkaa Suomen rajojen ulkopuolelle.

Kasvaneen ulkomaantyöskentelyn ja varsinkin lisääntyneen ulkomailla tapahtuvan etätyön ja työmatkojen vuoksi, moni maa vaatii nykyisin Eläketurvakeskuksen myöntämää A1-todistusta jo yhdestä työskentelypäivästä ulkomailla. Todistuksen voi hakea myös pidemmälle ajalle tai takautuvasti.

Paljon matkustavien on hyvä selvittää matkavakuutuksen hätäpalvelunumero, ohjeistus hoitoon hakeutumiseen, vakuutusnumero ja se, mistä saa selvitettyä vakuutusyhtiön kohdemaan kumppanilääkäriasemat.

Ota yhteyttä:

Elina Martikainen asiakaspäällikkö, yritykset
henkilövakuutukset
p. +358504147346
Ota yhteyttä