Howden Finland

Tuli on mukava tunnelman luoja jouluna ja muutenkin pimeän talven keskellä. Varsinkin tänä vuonna tulta käsitellään todennäköisesti normaalia enemmän niin tunnelman kuin lämmön lähteenä. Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä, joten kannattaa olla varovainen kaikissa tulenkäytön vaiheissa.

Eräässä taloyhtiössä asukas oli ottanut kuumat tuhkat ja laittanut ne pussiin ja autotalliin. Tulipalohan siitä syttyi, joka vaurioitti niin autotallia kuin sen yhteydessä olevia asuntojakin. Kiinteistövakuutus korvasi vahingon, koska tuli oli vaurioittanut kiinteistövakuutuksella vakuutettua omaisuutta. Vakuutusyhtiö kuitenkin vetosi suojeluohjeeseen ja vähensi korvauksesta 25 %.

Suojeluohjeessa ohjeistettiin, että tuhkaa, hiiliä ja muita itsesyttyviä jätteitä saa säilyttää vain kannellisessa metallisessa astiassa, joka tulee asettaa vähintään parin metrin etäisyydelle syttyvästä materiaalista ja astian saa tyhjentää vasta jätteiden jäähdyttyä vaarattomiksi.

Seurasi tiukka vääntö vakuutusyhtiön kanssa

Tein vähennyksestä uudelleenkäsittelypyynnön, sillä suojeluohjeet velvoittavat vakuutuksenottajaa, joka on kiinteistövakuutuksessa taloyhtiö. Tuhkan oli kuitenkin laittanut autotalliin asukas, joka oli rikkonut kiinteistövakuutuksen suojeluohjetta, ei taloyhtiö. Kävin asiasta tiukkaa vääntöä vakuutusyhtiön kanssa useamman viestin verran. Vakuutusyhtiö perusteli uudelleenkäsittelypyyntöön tekemäänsä epäyspäätöstä sillä, että vakuutuksenottajan on valvottava, että suojeluohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassa, joka vaikuttaa vakuutuksenottajan vakuuttamaan omaisuuteen tai toimintaan, ja että suojeluohjeissa edellytetyt olosuhteet vallitsevat koko kiinteistön alueella. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottajan on saatettava myös asukkaiden tietoon suojeluohjeen osa, missä käsitellään jätteiden ja muiden syttyvien ja palavien materiaalien ja aineiden säilyttämistä. Vakuutusyhtiö totesi, että heillä on oikeus tehdä vähennys, koska taloyhtiö ei ollut saattanut asukkaiden tietoon jätteiden ja muiden syttyvien ja palavien materiaalien ja aineiden säilyttämistä käsitteleviä suojeluohjeita.

Koska kiinteistövakuutuksen osalta asia oli mennyt monimutkaiseksi ja pääsääntö on, että artisti maksaa, pyysin isännöitsijää selvittämään, kuka oli se asukas, joka oli tuhkat autotalliin vienyt. Näin vahinkoa voisi käsitellä aiheuttajan kotivakuutuksen vastuusta. Kävi ilmi, että tuhkien viejän henkilöllisyydestä ei ollut tietoa, joten kotivakuutuspolku oli kulkukelvoton. Näin ollen olikin tärkeää saada täysi korvaus kiinteistövakuutuksesta.

Uudelleenkäsittelypyyntö ja esimerkkinä Vakuutuslautakunnan aikaisempi tapaus

Kiinteistövakuutukseen tehtiin jälleen uudelleenkäsittelypyyntö:

”Vakuutettu eli taloyhtiöhän ei ole kuumaa tuhkapussia autotalliin vienyt, vaan asukas. Kuitenkin vakuutusyhtiö vetoaa nyt siihen, että suojeluohjeen mukaisesti tätä ei ole valvottu, eikä ole saatettu suojeluohjeita asukkaiden tietoon suojeluohjeiden mukaisesti.

Samanlaisessa suojeluohjeen noudattamiseen liittyvässä tapauksessa FINE-008820 Vakuutuslautakunta totesi mm. seuraavaa:

”Vakuutuslautakunta toteaa, että asunto-osuuskunnan jäsenien menettelyä heidän asuntojensa hallinnan yhteydessä ei voida sellaisenaan pitää vakuutusyhtiön esittämällä tavalla osuuskunnan menettelynä.”

Suojeluohjeen arvioinnissa on lautakunnan näkemyksen mukaan otettava huomioon myös se, että käyttölaitteiden liitäntöjen valvonta edellyttää käyntejä asukkaiden asunnoissa, joihin vakuutettuna olevalla asunto-osuuskunnalla ei ole rajoituksetonta pääsyä. Tässä tapauksessa suojeluohjeen sanamuodon perusteella ei näistä syistä perustellusti voida päätyä johtopäätökseen siitä, että suojeluohjeessa selostetun käyttölaitteiden hyväksyttävän asentamistavan ja liitäntöjen asianmukaisuuden valvomista koskevien määräaikojen noudattamisen lisäksi taloyhtiön tulisi vielä erikseen informoida asunto-osuuskunnan jäseniä käyttölaitteen kytkentätavasta, ja kytkentöjen valvomista koskevan suojeluohjeen sisällöstä.

”Ottaen huomioon suojeluohjeen sisältö kokonaisuutena Vakuutuslautakunta katsoo, että yksinomaan käyttölaitteiden hyväksyttävästä kytkentätavasta asunto-osuuskunnan jäsenille ilmoittamatta jättämistä ei voida pitää asunto-osuuskunnan viaksi luettavana menettelynä siten, että osuuskunnan voitaisiin tällä perusteella katsoa laiminlyöneen suojeluohjeen noudattamisen ainakaan vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että korvaus tulee tässä tapauksessa maksaa ilman suojeluohjevähennystä.”

Tiivistettynä:

  1. Asukasta ei voi samastaa vakuutuksenottajaan / vakuutettuun eli taloyhtiöön.
  2. Taloyhtiön suorittama valvonta tällaisten tapauksien estämiseksi on käytännössä mahdotonta.
  3. Suojeluohjeen ilmoittamatta jättäminen ei ole sellaista, että taloyhtiön voitaisiin katsoa laiminlyöneen suojeluohjeen noudattamisen ainakaan vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta.

Tämän Vakuutuslautakunnan linjauksen perusteella pyydän käsittelemään tämän vielä kerran uudelleen.”

Vaikka tässä tapauksessa ei ollutkaan kyse käyttölaitteen asentamisesta, kyseinen Vakuutuslautakunnan lausunto soveltui myös tähän tapaukseen arvioitaessa sitä, onko suojeluohjeen ilmoittamatta jättäminen sellaista, että taloyhtiön voitaisiin katsoa laiminlyöneen suojeluohjeen noudattamisen.

Tämän uudelleenkäsittelypyynnön jälkeen kiinteistövakuutuksesta tuli päätös, että suojeluohjevähennystä ei tehdä, vaan korvaus maksetaan täytenä. Taloyhtiön osalta tämä tarkoitti noin 4.500 euron lisäkorvausta.

Vakuutusmeklarin Vahinkotarinat toivottaa onnellista uutta vuotta 2023!

Juttusarjan tarinat perustuvat todellisiin vahinkotapauksiin. Näitä yksittäisiä vahinkotapauksia ei voida soveltaa sellaisenaan minkään toisen yksittäisen vahinkotapauksen korvattavuuden arviointiin johtuen mm. vakuutusehtojen mahdollisista eroavaisuuksista ja muutoksista.

Tilaa uusimmat Vakuutusmeklarin Vahinkotarinat suoraan sähköpostiisi tästä!

Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä