Howden Finland

Omaisuus- ja keskeytysvakuutukset kuuluvat keskeisimpiin asioihin yrityksen vakuutusturvassa. Omaisuusvakuutus suojaa yrityksen omaisuutta ja keskeytysvakuutus tuo turvaa, kun yrityksen toiminta häiriintyy vahingon seurauksena. Vakuutusmäärä on tärkeää asettaa oikealle tasolle, jotta vältetään yli- tai alivakuutustilanteet.

Geopoliittisten riskien kasvaminen, materiaalien saatavuusongelmat, yleinen kustannustason nousu ja mm. toimitusaikojen venyminen ovat yhdessä vaikuttaneet merkittävästi riskeihin myös vakuuttamisessa. Osaatteko välttää alivakuutustilanteen omaisuus- ja keskeytysvahingoissa?

Omaisuusvahingoissa alivakuutustilanne voi syntyä, jos aiemmin hankitun omaisuuden arvoa ei päivitetä vastaamaan tämänhetkistä hankintahintaa. Vakuutusmäärän päivityksessä täytyy huomioida tarvittavat indeksikorotukset kunkin omaisuuserän osalta. Korotusten määrät voivat olla esim. 6–20% (esim. rakennuskustannukset nousivat 6,2 % syyskuussa 2022 vuodentakaisesta lukemasta). Huom. mikäli vakuutusmääriä ei ole korotettu lähivuosina ollenkaan, voivat edellä mainitut korotukset olla huomattavasti korkeampiakin.

Alivakuutustilanteessa vakuutusyhtiöllä on oikeus pienentää korvausta vahinkotilanteessa siten kuin se on vakuutusehdoissa määritelty.

Keskeytysvahingoissa alivakuutustilanne syntyy todennäköisimmin siitä syystä, että liiketoiminta on kasvanut eikä vakuutusmääriä ole korotettu vastaavasti. Vakuutuksen vastuuaika voi olla myös jäänyt liian lyhyeksi ottaen huomioon ongelmat materiaalien, koneiden ja laitteiden ja palvelujen toimitusajoissa. Vastuuajan pituus on määritelty vakuutuksessa ja se määrittää ajan, jolta katemenetystä korvataan. Vastuuajan tulee vastata aikaa, jona liiketoiminta saadaan palautettua vahinkoa edeltävään tilanteeseen

Howdenin palveluun kuuluu auttaa asiakasta näiden asioiden tunnistamisessa ja arvioinnissa.

Lue lisää Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksista

Ota yhteyttä:

Vesa Musto Senior Manager, yritykset
omaisuus ja keskeytys
p. +358505720929
Tapio Miettinen liiketoimintajohtaja, yritykset p. +358400542290