Howden Finland

Luonnonilmiövahinkojen korvattavuus riippuu paljon vakuutusyhtiöstä ja sen tuotteesta. Osa kiinteistövakuutusyhtiöistä on myös laittanut korvattavuuden edellytykseksi varsin korkeat rajat. Mikäli taloyhtiö haluaa vakuutuksen valinnassa painottaa erityisesti tiettyjä luonnonilmiövahinkoja, kannattaa ehtoja tutkia erityisen tarkkaan.

Kaikkien kiinteistövakuutusyhtiöiden vakuutuksiin kuuluvat kovan tuulen aiheuttamat vahingot. Myrskyvahinkojen korvattavuuksissa on kuitenkin eroja riippuen kiinteistövakuutusyhtiöstä ja sen tuotteesta. Osa korvaa kaikki tuulen aiheuttamat äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot ilman vaatimuksia tuulilukemista, osa asettaa korvaukselle ehtoja tuulilukemien mukaan (esim. puuskanopeus vähintään 21 m/s tai keskinopeus 15 m/s). Tällöin ongelmaksi saattaa muodostua se, voidaanko näyttää toteen, että tuuli on ollut riittävän kovaa.

Esimerkkinä tapaus, jossa voimakas tuuli repi irti taloyhtiön katteen. Kiinteistövakuutus ei korvannut vahinkoa, koska kyseisen vakuutusyhtiön ehtojen mukaan vahinko korvataan vain, jos tuulen puuskanopeus on vähintään 21 m/s. Vahinkopaikkaa lähinnä olleen säähavaintoaseman mukaan ehtojen edellyttämä tuulen nopeus ei ollut ylittynyt vahinkopäivänä.

Säähavaintoasema oli suhteellisen kaukana vahinkopaikasta ja taloyhtiön asukkaiden havainnot puolsivat yli 21m/s yltänyttä puuskanopeutta vahinkopaikalla katteen irrotessa. Taloyhtiö ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan tätä toteen, joten vakuutusyhtiöllä oli oikeus tehdä kielteinen päätös lähimmän säähavaintoaseman tuulilukemien perusteella.

All risk -vakuutus korvaa laajemmin

Rankkasateet voivat joskus vyöryä sisälle taloon ja aiheuttaa mittavia vesivahinkoja. Näin kävi eräässä taloyhtiössä, johon oli onneksi otettu laajemman turvatason kiinteistövakuutus, joka korvasi vahingon kokonaisuudessaan.

Tällainen ns. all risk -vakuutus korvaa kaikki äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, joita ei ole erikseen rajattu pois.

Markkinoilla on kuitenkin myös tuotteita, jotka eivät korvaa sadevesivahinkoja lainkaan. Osa tuotteista korvaa vain, mikäli sataa vähintään 30 mm/h tai 75 mm/vrk. Tällainen ehtokohta vaatii siis hyvin voimakkaan sateen, mikä on hyvä pitää mielessä vakuutusta valittaessa.

Tulvavahinkojen korvattavuus vaihtelee

Myös vesistötulvan korvattavuus vaihtelee vakuutusyhtiöstä ja sen tuotteen laajuudesta riippuen. Osa ei korvaa tällaisia vahinkoja lainkaan ja osa korvaa vain tietyn esiintymistodennäköisyyden mukaisia vahinkoja. Osa kiinteistövakuutusyhtiöistä vaatii esiintymistodennäköisyyden lisäksi myös sen, että vedenpinnan nousu on myrskytuulen aiheuttamaa.

Erään taloyhtiön lähellä ollut joki tulvi, minkä seurauksena vesi pääsi maanpinnalta suoraan sisään rakenteisiin ja aiheutti vesivahingon. Kiinteistövakuutus ei korvannut vahinkoa, koska sen ehtojen mukaan korvattavuuden edellytyksenä oli, että vesistön vedenpinnan noususta aiheutuneen veden korkeuden esiintymistodennäköisyyden täytyy olla kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Taloyhtiö ei pystynyt osoittamaan, että tällaisesta olisi ollut kyse, joten vahinko jäi taloyhtiön maksettavaksi.

Vakuutusmeklari apunasi

Vakuutusmeklari auttaa valitsemaan ja mitoittamaan kiinteistövakuutuksesi oikein. Vakuutusmeklarin avulla säästät vahinkotilanteessa myös aikaa ja päänvaivaa. Lisäksi varmistut, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on oikea ja ehtojen mukainen. Lue lisää!

Ota yhteyttä

Jani Korhonen palvelujohtaja p. +358407236864
Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä