Howden Finland

Eräässä taloyhtiössä kiinteistön pohjavesipumppu rikkoutui ja pohjavesi tulvi varasto- ja teknisiin tiloihin, joissa sijaitsi muun muassa sähköpääkeskus. Pumpun korjaamiseksi vettä pumpattiin useamman kerran ja lisäksi vettä piti pumpata pois, jotta sähköpääkeskus ei olisi vaurioitunut.

Vahingonkorvauksia hakiessa vakuutusyhtiön kanssa syntyi erimielisyyttä siitä, tuleeko yhtiön kiinteistövakuutuksesta korvata pumppuauton kustannukset veden tyhjentämisestä pelastamiskuluina tai välittömän vahingon vaaran torjuntakuluina.

Tein pohjaveden pumppauskuluista uudelleenkäsittelypyynnön ja pyysin käsittelemään kulut vahingon torjuntakuluina, sillä isännöitsijä kertoi, että pumppuauto tuli pumppaamaan vedet pois kellarista ja mikäli näin ei olisi tehty, olisi vesi päässyt sähköpääkeskukseen saakka. Kiinteistössä on suora sähkölämmitys ja ulkona pakkasasteita oli rapsakka -20 celciusta, joten jos vesi olisi päässyt sähköpääkeskukseen saakka, olisi keskus joko palanut tai rikkoutunut ja näin ollen myös lämmöt olisivat menneet kiinteistöstä poikki. Tämä taas olisi johtanut putkien jäätymiseen. Kaiken lisäksi kyseessä oli lauantai, joten todennäköisesti korjaus olisi venynyt maanantaihin asti.

Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan katsonut tarpeelliseksi muuttaa päätöstään, vaan katsoi, että mikäli sähköpääkeskus olisi rikkoutunut ja putket sen seurauksena jäätyneet ja vuotaneet, se ei olisi lainkaan vakuutuksesta korvattava tapahtuma. Yritin uudelleen selventää asiaa, mutta vakuutusyhtiö ei taipunut perusteluihimme, vaan katsoi päätöksen olevan vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunnan suosituksesta myönteinen korvauspäätös

Tämän jälkeen tein lausuntopyynnön Vakuutuslautakuntaan. Aikaa Vakuutuslautakunnassa vierähti peräti 12 kuukautta, mutta lopulta saimme päätöksen, jossa Vakuutuslautakunta oli kanssamme samaa mieltä ja suositti vakuutusyhtiötä maksamaan pumppuauton käyttämisestä aiheutuneet kustannukset pelastamiskuluina.

Vakuutuslautakunta perusteli päätöstään mm. sillä, että pelastamisvelvollisuus on lain mukaan käsillä silloin, kun omaisuutta välittömästi uhkaa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Mikäli kyseessä ei ole vakuutuksesta korvattavaksi määritellyn tapahtuman torjuminen, ei vakuutetun toimienpiteitä korvata pelastamiskuluina. Lisäksi perusteena oli korkeimman oikeuden ennakkopäätös, jossa käsiteltiin vakuutustapahtuman uhan välittömyyttä. Korkeimman oikeuden mukaan vakuutuksenottajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kykynsä mukaan. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että arviointi vakuutustapahtuman uhan välittömyydestä ja toimenpiteiden tarpeellisuudesta on tehtävä vakuutuksenottajan näkökulmasta ja hänen käytössään silloin olevien tietojen perusteella. Koska nämä tiedot ovat useinkin puutteellisia, usein tilanteen kiireellisyyden vuoksi, tämä arviointi ei päätöksen mukaan näistäkään syistä voi olla kovin ankara vakuutuksenottajan kannalta.

Vakuutusyhtiö noudatti Vakuutuslautakunnan suositusta ja maksoi pumppuauton käytöstä aiheutuneet kulut, sekä myös viivästyskorot ja asiakas sai lopulta korvauksia vajaat 5.700 euroa.

Asukkaille muutama vinkki kellarin vesivahinkoihin

Usein taloyhtiöiden kellarikerroksissa sijaitsevat asukkaiden irtaimistovarastot, joissa on asukkaille arvokasta ja rakasta tavaraa. Kiinteistövakuutukseen ei asukkaiden omaisuus sisälly, vaan se kuuluu kotivakuutuksen korvauspiiriin. Yleensä asukkaiden omaisuudelle tapahtunut vahinko ei tule korvattavaksi kiinteistön vastuuvakuutuksesta, sillä taloyhtiöllä ei yleensä ole tuottamusta vahingon tapahtumiseen, ja vastuuvakuutuksissa on yleensä rajoitusehto koskien kosteudesta aiheutuvia vahinkoja.

Kotivakuutusehdoissa saattaa olla suojeluohjeissa mainittu että kastumisvahingoille altis tavara on kellarivarastossa säilytettäessä sijoitettava vähintään 10 cm korkeudelle lattian pinnasta. Vaikka tällaista suojeluohjetta ei omassa kotivakuutuksessa olisikaan, on hyvä kuitenkin tunnistaa mahdollinen vesivahinkoriski ja suojata ne tärkeimmät tavarat joko nostamalla ne korkeammalle lattiantasosta tai pakkaamaan tavarat muovisiin, kannellisiin säilytyslaatikoihin.

Juttusarjan tarinat perustuvat todellisiin vahinkotapauksiin. Näitä yksittäisiä vahinkotapauksia ei voida soveltaa sellaisenaan minkään toisen yksittäisen vahinkotapauksen korvattavuuden arviointiin johtuen mm. vakuutusehtojen mahdollisista eroavaisuuksista ja muutoksista.

Tilaa uusimmat Vakuutusmeklarin Vahinkotarinat suoraan sähköpostiisi tästä!

Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)

     

    Ota yhteyttä