Howden Finland

Tämänkertainen tapaus löytyi Vakuutuslautakunnan lausunnoista. Se sattui vuokrataloyhtiössä. Eläkkeellä oleva asukas nukahti suihkussa käydessään pesuhuoneen lattiakaivon päälle, minkä seurauksena vettä tulvi pesuhuoneesta muihin huonetiloihin ja läheisiin huoneistoihin. Kiinteistönomistaja maksoi vesivahingosta kärsineille naapuriasukkaille vuokrahyvityksiä ja ryhtyi korjaustoimenpiteisiin. Sitten ruvettiin selvittämään, kuka maksaa viulut.

Kiinteistövakuutuksessa tämän tyyppisille vahingoille oli määritelty 25 %:n korotettu omavastuu. Kiinteistönomistaja haki ensin korvausta omasta kiinteistövakuutuksestaan. Kiinteistövakuutuksen 25 %:n korotettua omavastuuosuutta ja muille asukkaille annettuja vuokrahyvityksiä kiinteistönomistaja vaati suihkuun nukahtaneelta asukkaalta, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen omaan kotivakuutukseensa.

Asukkaan kotivakuutusyhtiö – ei korvausvastuuta vesivahingosta

Vastuuvahingon osalta asukkaan kotivakuutusyhtiö totesi, ettei asukkaalla ollut asiassa tuottamusta eikä siten korvausvastuuta kiinteistönomistajalle. Vakuutusyhtiö viittasi asukkaan kertomukseen, jonka mukaan vahinko oli seurausta lääkkeen aiheuttamasta tajunnan menetyksestä suihkussa. Asukkaan ilmoituksen mukaan käytetty lääke saattoi aiheuttaa iäkkäillä ihmisillä verenpaineen laskua ja muutoksia verenkuvassa, mikä taas saattoi johtaa sekavuustilaan tai tajuttomuuteen. Mahdollisesti samaan aikaan nautittu alkoholi saattoi tehostaa lääkkeen vaikutusta. Näistä sivuvaikutuksista asukas ei kuitenkaan ollut saanut tietoa lääkäriltä tai apteekista.

Selvitysten mukaan asukas oli muutama tunti ennen vahinkoa nauttinut neljä ravintola-annosta alkoholia tuttavansa syntymäpäiväjuhlilla. Asukkaan kotiin kyydinnyt taksinkuljettaja ja ensimmäisenä vahinkopaikalle saapunut paloesimies olivat lausunnoissaan todenneet, ettei asukas ollut ennen vahinkoa eikä sen jälkeen merkittävästi päihtynyt. Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko oli seurausta lääkkeen aiheuttamasta tajuttomuustilasta ja että se oli ollut asukkaan kannalta äkillinen ja ennalta arvaamaton. Asukasta ei siten voinut pitää vahingosta korvausvelvollisena, joten vahinko ei ollut kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta korvattava.

Tiedon perustana osallisten kertomukset

Kiinteistönomistaja kääntyi kiistassa Vakuutuslautakunnan puoleen. Tapauksessa oli siis epäselvää, oliko vahingon syynä asukkaan moitittava menettely vai äkillinen ja ennalta arvaamaton, lääkkeen aiheuttama tajuttomuuskohtaus. Kotivakuutuksen vastuuvakuutuksen ehtojen näkökulmasta asukkaan toiminnan luonne vaikutti oleellisesti siihen, oliko hän korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta vai ei.

Vakuutuslautakunta totesi, ettei asukkaan ilmoittamasta sairauskohtauksesta tai lääkkeiden aiheuttamasta tajuttomuustilasta ole muuta selvitystä kuin asukkaan oma kertomus. Asiakirjoista ei esimerkiksi ilmennyt, että asukkaalla olisi vahingon jälkeen ollut kehossaan mustelmia tai muita jälkiä, jotka viittaisivat sairauskohtauksen aiheuttamaan tuupertumiseen. Asukasta hoitava lääkäri ei ole voinut ottaa kantaa siihen, onko asukas saanut sairauskohtauksen, joka olisi aiheuttanut vahingon. Vakuutuslautakunta tutki myös lääkkeen tuoteselosteen eikä löytänyt siitä mainintaa lääkkeen mahdollisesta yhteisvaikutuksesta alkoholin kanssa.

Vakuutuslautakunta oli sitä mieltä, ettei pelkän asukkaan kertomuksen perusteella voida todistaa, oliko sairauskohtaus sattunut vai ei. Vakuutuslautakunta päätti, että asukas on aiheuttanut vahingon nukkumalla suihkussa ja on siten vahingosta korvausvastuussa. Lautakunta suositti asukkaan vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon kiinteistönomistajalle vakuutusehtojensa mukaisesti. *

Vakuutuslautakunta ratkaisi jutun kiinteistönomistajan hyväksi

Vakuutuslautakunta totesi myös, että suihkussa nukkumista veden valuessa on sinänsä pidettävä huolimattomana toimintana, koska suihkussa olija ei tällöin nukkumisensa vuoksi voi huolehtia ja varmistautua siitä, että hänen laskemansa vesi poistuu normaalisti viemärin kautta aiheuttamatta vahinkoa. Jos veden pääsy lattiakaivoon on estetty, korvausvastuu syntyy, vaikka alkoholilla ei olisikaan osuutta tapahtuneeseen.

Lautakunta lopuksi totesi, että suihkuun nukahtanut olisi voinut tällaisessa tapauksessa vapautua vastuusta, mikäli olisi osoittanut, että nukahtaminen on johtunut hänen kannaltaan ennalta arvaamattomasta syystä. Mitään vedenpitävää todistusaineistoa siitä ei kuitenkaan ollut, joten asukas joutui korvaamaan kiinteistönomistajan vaatimat kustannukset. Mikä on tarinan opetus? Mieti kahdesti, ennen kuin antaudut unen vietäväksi suihkussa. Nukahtamisellasi voi olla kauaskantoisia seuraamuksia.

* Vakuutuslautakunnan lausunto VKL 501/13

Juttusarjan tarinat perustuvat todellisiin vahinkotapauksiin. Tätä yksittäistä vahinkotapausta ei voida soveltaa sellaisenaan minkään toisen yksittäisen vahinkotapauksen korvattavuuden arviointiin johtuen mm. vakuutusehtojen mahdollisista eroavaisuuksista ja muutoksista.

Tilaa uusimmat Vakuutusmeklarin Vahinkotarinat suoraan sähköpostiisi tästä!

Kuinka voimme auttaa?

    (*pakollinen kenttä)