Howden Finland

Pakkanen paukkuu ja sen myötä lisääntyvät talviolosuhteisiin liittyvät vahingot kiinteistöissä. Näitä ovat esimerkiksi vahingot, joissa tila tai putket jäätyvät, koska sähköt ovat olleet katkaistuna, vesipostit jäätyvät, kun vesiletkuja ei ole otettu pois ajoissa, tai ikkunat on jätetty auki asuntoon, joka on pitkään tyhjillään. Pakkanen löytää myös huonosti eristetyt putket talon rakenteista.

Putken jäätyessä tapahtuu oikeastaan kaksi vahinkoa: putki jäätyy ja usein myös rikkoutuu, jolloin putki pitää korjata. Rikkoutumisen seurauksena vesi pääsee putkesta pois kastelemaan rakenteita, eli jäätymisestä seuraa vuotovahinko. Kiinteistövakuutukset pääsääntöisesti korvaavat putken jäätymisen seurauksena aiheutuneita vuotovahinkoja, mutta vakuutustuotteiden välillä on eroja eli kaikki kiinteistövakuutustuotteet eivät korvaa kaikkia jäätymisvahinkoja. Kannattaa myös huomioida, että itse jäätyneen putken korjausta ei kaikista kiinteistövakuutuksista korvata.

Kiinteistövakuutusehdoissa on aina suojeluohjeet, joihin kannattaa tutustua, sillä vakuutuksenottajalla on velvollisuus niitä noudattaa. Mikäli suojeluohjeita ei ole noudatettu, voi vakuutusyhtiö tehdä suojeluohjevähennyksen vakuutuskorvauksesta. Vähennyksen suuruus riippuu siitä, kuinka selväsanainen suojeluohje on, ja kuinka paljon suojeluohjeen laiminlyönti on joko edesauttanut vahingon tapahtumista tai vaikuttanut tapahtuneen vahingon laajuuteen.

Kiinteistövakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa annetaan mm. seuraavia ohjeita jäätymisvahinkoihin liittyen:

 • Vuotovahinkojen estämiseksi rakennuksen riittävästä lämmityksestä on huolehdittava.
 • Jäätyneitä putkia ei saa sulattaa avotulta tai kuumailmapuhallinta käyttäen.
 • Irrota ulkohanaan liitetty letku kylmäksi vuodenajaksi.
 • Varmista, ettei hanaan jää vettä, joka pääsisi jäätymään.
 • Tonttivesijohdon sulkuventtiili on suljettava tai käyttövesipumppu on kytkettävä pois käytöstä, jos rakennus jätetään ilman valvontaa yli viikoksi kylmänä vuodenaikana.

Jotkut suojeluohjeet on tehty tarkistuslistamaisesti, jolloin se on kokonaisuudessaan hyvä työkalu taloyhtiön kunnosta huolehtimiseen.

Osa vakuutusyhtiöistä on ilmoittanut, että tulevat kiinnittämään enemmän huomiota suojeluohjeisiin ja korvauksista tehdään herkästi suojeluohjevähennys. Korvauksista vähennetään yleensä myös rikkoutuneen putken iän mukainen ikävähennys ja vakuutussopimuksen mukainen omavastuu.

Kuinka voimme auttaa?

  (*pakollinen kenttä)

   

  Ota yhteyttä