Howden Finland

Kelit viilenevät ja ruoka vähenee lähimetsistä, joten pihalle pudonneet omenat ja muut hedelmät käyvät ylitsepääsemättömiksi monelle metsäneläimelle. Rakennusten tuoma suoja houkuttelee pyrkimään myös sisätiloihin, joka voi aiheuttaa ikäviäkin rakennevaurioita ja huomattavia tuholaistorjunnan kuluja. Ilmojen viilentyessä ja vesisateiden alkaessa myös moni taloyhtiön asukas päättää suunnata kohti etelää. Paluumatkalle saattaa hypätä mukaan pari pientä ystävää, jotka valtaavat myöhemmin koko huoneiston.

Jokainen voi toiminnallaan pienentää riskiä tuhoeläinten vierailulle, mm. poimimalla maahan pudonneet omenat, keräämällä kypsyneet marjat pensaista, verkottamalla rakenteissa olevia aukkoja ja tarkistamalla huolellisesti hotellihuoneen ennen sinne majoittumista. Taloyhtiö ei kuitenkaan voi vain luottaa asukkaittensa hyväntahtoisuuteen ja aktiivisuuteen, vaan joutuu taloudellisesti varautumaan myös näihin yllättäviin kuluihin. Budjetoinnin kannalta yksi helpoimmista tavoista on vakuuttaa nämä kustannukset – niin torjunnasta tulleet kustannukset, kuin myös rakennevaurioiden korjaamisesta tulleet kustannukset.

Kustannusten vakuuttamisesta on ennen kaikkea hyötyä taloyhtiölle ja helpottaa se hivenen myös isännöitsijän työtä, sillä vahingon tapahduttua taloyhtiön apuna on tuttu vakuutusmeklari, joka toimii taloyhtiön asiantuntijana ja edunvalvojana vakuutusasioissa. Kun korkeat tuholaistorjunnan kustannukset eivät pääse yllättämään taloyhtiötä ja vahingon hoitotyö on ammattimaisen meklarin hoidossa, voi tilanne näkyä taloyhtiössä kustannusten laskuna. Tämän uskomme vahvasti lisäävän taloyhtiön osakkaiden tyytyväisyyttä, erityisesti näinä taloudellisesti haastavina aikoina.

Tuholaistorjuntojen vakuuttaminen laskee myös yksittäisen asukkaan kynnystä ilmoittaa huoneistossa havaitsemistaan tuhoeläimistä ennen kuin tilanne leviää koko taloyhtiön ongelmaksi, sillä torjuntakustannukset eivät tule yksittäiselle asukkaalle maksettavaksi. Tämä taas osaltaan pienentää taloyhtiön imagoriskiä, sillä mainehaittaa ei pääse niin helposti syntymään.

Ota pienissäkin tuhoeläinongelmissa yhteyttä ammattilaiseen

On todennäköistä, että suurin osa kuluttajille suunnatuista hyönteismyrkyistä tulee poistumaan kauppojen hyllyiltä vuoteen 2026 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jo pienimmässäkin tuhoeläinongelmassa on jatkossa käännyttävä ammattilaisen puoleen, mikäli haluaa kutsumattomista vieraista eroon – tämä taas tietää rahanmenoa, joka useassa tapauksessa pienentää taloyhtiön pankkitilin saldoa.

EU aloitti jo vuonna 2019 järjestelmällisen mehiläisten ja muiden pölyttäjien suojelemisen, jonka seurauksena lähes kaikki jyrsijämyrkyt otettiin pois kuluttajamarkkinoilta. Pölyttäjien suojelemista pyritään tehostamaan entisestään ja Tukesin uudet rajoitukset hyönteismyrkkyjä kohtaan astuivat voimaan vuoden 2022 alussa. Tutkimuksissa on myös todettu myrkkyjen siirtyvän jyrsijöistä huono-onnisiin kotieläimiin, jotka pahaa aavistamatta pyydystävät myrkkyä syöneen jyrsijän, joten tältäkin kantilta katsottuna jyrsijätorunta kannattaa siirtää ammattilaisten käsiin ja suosia nykyaikaisia myrkyttömiä älyansoja.

Howdenin tuotteella lisäturvaa taloyhtiölle

Voit nyt varautua tuholaisiin ennakolta ja hoitaa ongelmatilanteet helposti ilman lisäkustannuksia. Howdenin asiakasetu TorjuntaPLUS kattaa asiantuntijan suorittaman tuholaistorjunnan ilman omavastuuta. Palveluun sisältyy tuhoeläimen tunnistus, jolla varmistetaan, kuuluuko havaittu tuhoeläin korvattavien lajien joukkoon. Myös torjunta-aineet ja tarvikkeet kuuluvat palvelun sisältöön. Vakuutus kattaa asuintiloissa olevan irtaimiston pakkaamisen, kuljettamisen sekä mahdollisesti muualla tapahtuvat torjuntakäsittelyt näiden toimien ollessa välttämättömiä torjunnan onnistumiseksi. Torjuntaplussasta voidaan korvata taloyhtiölle syntyneitä tuholaistorjunnan kustannuksia 40.000 euroon saakka. Tutustu turvaan täältä!

Ota yhteyttä

Eevi Roine asiakaspäällikkö, kiinteistöt
tuotepäällikkö, TorjuntaPLUS
p. +358443387839
Ota yhteyttä